Farlig skilt: «Ikke finansier terrorisme»

POLITISK KORREKTHET

Det lille engelske familieforetaket "Fletschers News and Booze" selger aviser, magasiner, øl, vin og sprit. Det gir livsgrunnlag for en liten barnefamilie.

På fasaden har den lille butikken hatt et skilt med teksten «Dont fund terrorism» (ikke finansier terrorisme). Men så en dag fikk eierne en telefon fra politiet. «Dere har en time til å ta skiltet ned ellers mister dere spritlisensen», lød beskjeden. Det ville medført konkurs for den lille butikken og dens eiere.

Eierne valgte å ta ned skiltet, da de fryktet for sin fremtid.

Men så fikk Rebel Media og Tommy Robinson tak i saken. Sammen med en advokat har de valgt å utfordre de lokale myndighetene og deres trusler.