Mennesker som ytrer «truende atferd» mot en religion eller transpersoner på nettet står i fare for å få svært alvorlige straffer mot seg. Opptil seks års fengsel foreslås nå for de som driver blogger eller Youtube-kanaler med «et større publikum».

Strafferettsrådet i England og Wales har lagt frem et forslag for det de omtaler som «offentlig forstyrrelse», som inkluderer alle som ser seg krenket på bakgrunn av sine «beskyttede karakteristikker» som inkluder «rase, seksuell orientering, handikapp, alder, religion, kjønn, tro, graviditet eller kjønnsvalg».

Les også: Ekspert på hatprat gikk amok på sosiale medier

Den mest alvorlige straffen vil bli gitt til de som «i en posisjon av troskap, autoritet eller påvirkning misbruker sine posisjoner til å skape hat». Dette kan inkludere politiske ledere eller offentlige personer som begår overgrep «regelmessig».

Hvis «et medlem var et medlem av eller kan assosieres med, en gruppe som promoterer hat basert på rase eller religion», så vil straffen bli desto strengere.

Strefferettsrådet mener at bruken av sosiale medier som Youtube, og andre «nettsteder» som brukes til å promotere hat, er et økende problem – selv om antall mennesker som dømmes er relativt lav.

– Antallet overgrep er ekstremt lavt og det finnes enkelte kategorier hvor ingen har blitt dømt for forbrytelser, skrev rådet.

– Allikevel, som følge av det sosiale klimaet og et større fokus på denne type forbrytelser, så mener rådet at det vil være naturlig for dommere å bli utstyrt med retningslinjer for å dømme mennesker for brudd innen disse kategoriene, fortsetter de.

Les også: «Day for Freedom – Frihetsdagen arrangeres i England med konservative nettaktivister

Rådets forslag kommer ni måneder etter at sentrale britiske myndigheter, Crown Prosecution Service (CPS) lovte å anse nettbasert «hat-kriminalitet» like alvorlig som om det fant sted ansikt til ansikt og at man håpet å se flere dommer og strengere straffer for de som ble dømt for «hat» på nettet.

Man utformet også retningslinjer i januar sist år, hvor man på nytt bekreftet at det ikke behøves noen bevis for å anmelde en «hat-forbrytelse» og at man kun trenger å «føle» at man er et offer, for at det vil bli opprettet straffesak mot den mistenkte.

Les også: Twitter innrømmer politisk sensur og utestengelse på politisk grunnlag

En undersøkelse gjort av nyhetsformidleren Breitbart London sist år bekreftet også at mange politidepartement i Storbritannia anså at «mangel på vennlighet» og «nedstemming av et innlegg» var tegn på «truende oppførsel» og «hat», selv om man måtte innrømme at det ikke eksisterer en «rettslig betegnelse» på «truende oppførsel».

Les også: Facebook sensurerer og fjerner innlegg de ikke liker

Reaksjonene på sosiale medier og i kommentarfeltene har ikke latt vente på seg. En bruker som heter Captain_Peacock skriver:

De britiske myndighetene vil beskytte sine innbyggere fra:

 • Stressende Tweets
 • Tommy Robinson (Kjent menneskerettsforkjemper)
 • Nazi-hunder
 • Ytringsfrihet
 • Kvinnelige konservative journalister
 • Potetskrellere (En person ble nylig dømt for å ha oppbevart en offentlig)

De britiske myndighetene vil IKKE beskytte sine innbyggere fra:

 • Rasistiske muslimske voldtektsgjenger
 • Terrorister
 • Returnerte IS-krigere
 • Antisemittiske angrep
 • Skyteepisoder
 • Knivangrep
 • Syreangrep