Du hadde ikke lastet ned en bil!

«International Federation of the Phonographic Industry» (IFPI),  som er en global organisasjon som representerer platebransjen, har gjennomført en undersøkelse som viser hvor mye den yngre befokningen i Norge laster ned musikk fra nettet ulovlig og det virker til å være noe som har minsket markant de siste fem årene.

D
FORNØYD: Marte Thorsby fra IFPI. (Foto: IFPI).

I 2009 oppga 80 prosent av nordmenn under 30 år at de lastet ned musikk ulovlig fra nettet, men det er altså et tall som har minsket til kun 4 prosent i 2014. Marte Thorsby fra IFPI Norge sier følgende til Music Business Worldwide:

«Vi tilbyr nå tjenester som er både bedre og mer brukervennlige enn de ulovlige plattformene… På de siste fem årene har vi omtrent fjernet ulovlig fildeling innen musikkindustrien.

Vi har klart å re-introdusere en sunn økonomi i musikkindustrien. Vi må også heller ikke glemme at vi kun er i streamingens begynnerstadie, og at vi sannsynligvis vil se store endringer i de kommende årene.»

Men mens fallet i piratkopieringen er ønsket velkommen av industrien, så er det et faktum at unge menneskers flukt fra de ulovlige fildeler-nettverkene ikke har ført til at musikkselskapene har økt sin omsetning.

I 2009 så var omsetningen på 593 millioner kroner, ($75.94m), men i 2014 hadde man bare sett en moderat økning til 601 millioner kroner, ($77.1m). Det er bare en 1.5 prosent økning på fem år, ikke inkludert inflasjon. Legger man dette inn i beregningen så opplever man faktisk at omsetningen har gått ned.

D
KLARE TALL: En markant nedgang i ulovlig nedlasting av musikk på kun fem år. Allikevel har ikke inntektene til plateselskapene økt. (Foto: IFPI Norge/GramArt surveys).

I 2013 ble et nytt og tøffere lovverk når det gjelder fildeling innført, men ifølge nettstedet TorrentFreak, så har ikke en eneste fildeler blitt dømt i Norge siden den tid og ingen nettsteder har heller blitt blokkert.