Ikke-vestlig innvandring – et dansk tapsprosjekt

KRISTIAN THULESEN DAHL. Lederen for Dansk Folkeparti kaller tallene om ikke-vestlige innvandrere for katastrofale.
DANMARK

Ikke-vestlige innvandrere koster den danske statskassen 33 milliarder årlig fremkommer det av en helt fersk rapport fra det danske finansdepartementet.

”Katastrofalt”, mener lederen for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl. Studien, som viser hvor stor innflytelse henholdsvis innvandrere og deres etterkommere i og utenfor arbeidsmarkedet har på offentlige finanser, ble lagt frem mandag.

«Man bør tenke seg at hvis vi ikke har disse utgiftene til ikke-vestlige innvandrere, så hadde vi egentlig ingen diskusjon om vi hadde råd til bedre eldreomsorg og sykehus. Dette er noe som vi må ta svært alvorlig, sier Kristian Thulesen Dahl til Dansk Radio.

Rapporten, basert på tall fra 2014, viser også at etniske danskers nettobidrag til finansieringssystemet er 56 milliarder, mens innvandring fra andre vestlige land gir et pluss på nesten fem milliarder kroner.

Grunnen til at ikke-vestlige innvandrere og etterkommere koster veldig mye for den danske statskassen er blant annet at færre er i arbeid. En del av forklaringen er også at en stor andel av gruppen er under 25 år, og dermed i en aldersgruppe som tradisjonelt ennå ikke er i arbeidsmarkedet og derfor ikke betaler skatt, skriver Dansk Radio.

Ny rapport fra finansdepartementet i Danmark viser at ikke-vestlige innvandrere koster mye penger. (Foto: Frieord.no)

Men det er også slik at innvandrere er mer ustabile på arbeidsmarkedet. Mens etniske dansker gjerne er tapsbringende før de er ferdig utdannet og når de blir pensjonister, er dansker med innvandrerbakgrunn gjerne også tapbringene i perioden mellom fordi de enten er arbeidsledige, trygdemottakere eller går inn og ut av arbeidslivet.

Mens politikere fra Radikale Venstre mener løsningen ligger i å hjelpe flere med innvandrerbakgrunn inn i det danske arbeidslivet, stiller Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti seg tvilende til om det er en mulig løsning. Han vil gå mer drastisk til verks.

Forskjellige syn. Radikal Venstre mener at rapporten skal tas med «en klype salt». Avbildet er Radikal Venstres representant, Zenia Stampe, fra talerstolen på Folketinget. (Foto: Frieord.no)
Forskjellige syn. Radikal Venstre mener at rapporten skal tas med «en klype salt». Avbildet er Radikal Venstres representant, Zenia Stampe, fra talerstolen på Folketinget. (Foto: Frieord.no)

«Jeg tror at løsningen er svært enkel. Det er rett og slett at det må bli færre her med ikke-vestlig bakgrunn. Vi må bli flinkere til å forstå at ikke-vestlige mennesker ikke fungerer i det danske samfunnet og hjelpe dem tilbake til deres hjemland», sier han til Dansk Radio. Dansk Folkeparti ble Danmarks største parti ved sist folketingsvalg, men valgte å stå utenfor regjeringen.