Vil ikke utlevere kriminelle til Romania – fengselscellene er for små

Dansk høyesterett mener soningsforholdene i deres hjemland er for ubehagelige, siden cellene er for små. Den danske høyesteretten frykter at det vil være menneskerettighetsbrudd å sende dem hjem for soning, ifølge Dansk Radio (DR).

Danske myndigheter har fått beskjed fra de rumenske fengselsmyndighetene at cellene som vil stå til rådighet for menneskesmuglerne bare er på mellom to og tre kvadratmeter. Det mener den danske høyesteretten er helt på grensen. I stedet for å godkjenne utlevering til Romania har høyesteretten derfor valgt å la dem få bli i Danmark inntil videre. Dommerne har bedt påtalemyndigheten om å igjen spørre rumenske myndigheter om soningsforholdene. Først da vil de avgjøre om utlevering kan finne sted.

De tre kvinnene – en mor og hennes to døtre fra Nordsjælland – er tiltalt i Romania for menneskehandel. Saken mot dem er en del av en større sak opprullet i Danmark, som viste at et stort antall fattige rumenere ble grovt utnyttet, og dessuten innbefattet bedrageri og andre forbrytelser. Men mor og døtre motsatte seg utlevering, og det samme gjør den rumenske mannen som var sjåfør på smuglerrutene rundt om i Europa. I hans tilfelle ønsker Romania å få ham tilbake til Romania for å sone en fengselsstraff på fire år og seks måneder, som han tidligere er dømt til i hjemlandet.

Normalt reagerer domstoler raskt og positivt når et EU-land utsteder en europeisk arrestordre, slik tilfellet er her, skriver Dansk Radio. Prinsippet om gjensidig tillit mellom medlemsstatene er en «hjørnestein» for rettslig samarbeid. Derfor vil en domstol vanligvis ikke nekte å utlevere en person – selv om det er en risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Men nå nøler likevel den danske høyesteretten.