Av de 112 guttene og mennene som ble dømt var hele 82 utenlandsfødte, noe eksperter hos avisen har forsøkt å bortforklare med venstreorienterte floskler som «sosial utsatthet» og at mennene kommer fra en kultur der «seksualitet ikke er noe åpent og tilgjengelig i samfunnet».

Terskelen for overgrep kan være lavere for en utenlandskfødt, et kvinnehat man bærer med seg og som forsterkes i en vennegjeng som tolker kvinner som seksuelt tilgjengelige når de beveger seg ute, sier Christian Diesen, professor i strafferett.

Jeg setter ikke spørsmålstegn ved at det er en klar overrepresentasjon. At det finnes kulturelle ulikheter utelukker jeg ikke. Men hvor mye spiller det inn? Det er nå svært få kulturer som tillater denne typen av oppførsel, sier Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi.

Hvor mange av de resterende 32 som var andre eller tredje-generasjons innvandrere gir ikke undersøkelsen noe svar på. (Oppdatert kl. 17.17: Nyhetssiden Fria Tider kan informere om at man har funnet at 99 av den 112 gruppevoldtektsmenn har utenlandsk bakgrunn, noe som betyr at de utgjør 88 prosent av de dømte).

Svenskenes feil

Den svært venstreorienterte professoren i kriminologi, Jerzy Sarnecki, har imidlertid et eget syn på hvorfor innvandrere er overrepresentert i voldtekter, ran og drap på svensker.

Det finnes en faktisk overrepresentasjon av innvandrere i kriminalitetsstatistikken og det beror i hovedsak på de forholdene de lever under i Sverige, som klasseforskjeller. En ytterligere faktor som kan forklare en liten del av den overrepresentasjonen som finnes er at de diskrimineres på ulike måter av rettssystemet og at man ikke kan utelukke at politiet er mer innstilt på å utrede forbrytelsene, sier Sarnecki.

PROFESSOR: Den omstridte professoren i kriminologi, Jerzy Sarnecki, har tidligere angrepet svenske politimenn som har ytret seg om hvem som faktisk står bak kriminaliteten i Sverige. Nå mener han at overrepresentasjonen av ikke-vestlige innvandrere på gruppevoldtektsstatistikken er det svenske samfunnets skyld som «diskriminerer» innvandrerne og tvinger dem ut i grov kriminalitet. (Foto: Cecilia Bruzelius).

Antallet dommer med overfallsvoldtekter har doblet seg de siste fire årene i Sverige, etter at landet valgte å åpne grensene for hundretusenvis av i all hovedsak mannlige asylsøkere fra Afrika og Midtøsten.