Umulig å utvise sigøynere

Ansatte i kirken må rydde opp hver morgen og fjerne ekskrementer og annet avfall. De er blitt tilbudt et vaksinasjonsprogram mot smittsomme sykdommer, skriver Den Korte Avis.

Årsaken er horder av sigøynere (romfolk) som de siste årene har herjet visse bydeler i København med ekskrementer og hauger av avfall, uansett hvor de holder leir. Noen steder representerer de en reell risiko for smitte av byfolk som også er plaget av tiggere og tyver, skriver den danske nettavisen. Men det er umulig for politiet å kaste dem ut av landet.

Les også: Sigøynere angrep hjemløse dansker på gaten – slo mann bevisstløs med flaske

EU-regler og folketingsflertallet beskytter dem. Siden det er EU-borgere, primært fra de tidligere østeuropeiske landene, er de underlagt reglene om EU-borgeres bevegelsesfrihet. Disse reglene gir dem rett til å oppholde seg i alle EØS-land i tre måneder. Dersom politiet ønsker å kaste dem ut av landet, må politiet kunne dokumentere at de har bodd her i mer enn tre måneder. Men det er ofte umulig siden de ikke har papirer på seg som dokumenterer ankomsten. Dessuten finnes det ingen grensekontroll der innreisene blir registrert.

Dansk Folkeparti foreslo nylig nå å endre loven slik at den enkelte sigøyner plikter å dokumentere at vedkommende har oppholdt seg i Danmark i mindre enn tre måneder. Kan sigøyneren ikke gjøre det skal han/hun kunne deportere, mener partiet, ifølge Den Korte Avis. Forslaget ble imidlertid nedstemt mot partiets egne stemmer.

Alle andre danske partiet ga dermed sigøynerne i prinsippet muligheten til å bo ubegrenset i Danmark, mener avisen.