Tyskland venter 800.000 asylsøkere i 2015

TYSKLAND/INNVANDRING

Tyske myndigheter har gått ut med prognoser som viser at så mange som 800.000 asylsøkere vil ankomme landet iløpet av 2015. Det er en betydelig økning fra 2014, da 450.000 asylsøkere ankom Tyskland.

Antallet mennesker som søker asyl i Tyskland er forventet å nå 800.000 i år ifølge innenriksministeren Thomas de Maizière på onsdag.

Det er nesten dobbelt så mange som ankom i 2014.

Les også: Tysk by ønsker å internere flyktninger i nazistisk konsentrasjonsleir

Militærleire og skoler

Asyltallene har sjokkert tyske myndigheter som allerede har store problemer med å finne husvære og mat til de som har kommet tidligere.

Forlatte militærleire og containerbyer har blitt brukt for å huse de enorme massene. Enkelte steder har asylsøkerne måttet bo under åpen himmel. I enkelte tilfeller har myndighetene måttet konfiskere idrettshaller og skolebygninger.

Les også: Flyktningbølgen – dette er bare begynnelsen

Ikke sjelden blir det uro og konflikter når så mange mennesker fra ulike nasjoner og kulturer må bo tett sammen.

En talsmann for myndighetene, Steffen Seibert, har lovet at myndighetene ville doble summen på 500 millioner euro til kommuner og byer som sliter med å ta imot asylsøkerne.

Venstreorienterte aviser har også påpekt at den ukontrollerte masseinnvandringen har ført til uroligheter blant lokalbefolkningen. Tilfeller av brannbombing av hus der asylsøkere har hatt tilhold har blitt rapportert.

ASYL-KART: Kartet viser en kontroversiell oversikt alle tilholdsstedene for asylsøkere som finnes i Tyskland idag. Kartet skal i følge den tyske avisen Deutsche Welle ha blitt laget av høyreekstreme grupper og skal kunne brukes for å begå kriminelle handlinger mot disse stedene.
ASYL-KART: Kartet viser en kontroversiell oversikt over alle tilholdsstedene for asylsøkere som finnes i Tyskland idag. Kartet skal i følge den tyske avisen Deutsche Welle ha blitt laget av høyreekstreme grupper og skal kunne brukes for å begå kriminelle handlinger mot disse stedene.

Les også: Flyktningekatastrofen i Middelhavet – en varslet katastrofe?

D
SOLIDARITET: Flyktningekommisæren i FN, Antònio Guterres, mener alle EU-landene må hjelpe til og ta sin del av asylsøkerne som kommer til Europa.

FN ønsker større solidaritet

Flyktningekommisæren i FN, Antònio Guterres, har ytret ønske om større solidaritet blant de andre EU-landene og mener at Tyskland og Sverige ikke kan ta hovedbyrden alene.

Asylsøkerne komme ikke bare fra Midtøsten men også fra Tyrkia og land på Balkan. Disse skal utgjøre omtrent halvparten av asylsøkerne som nå ventes i Tyskland.

De enorme folkemassene har ført til at tyske myndigheter har måttet hente ut tidligere ansatte fra pensjonisttilværelsen for å hjelpe til.

En talsmann for Sosialdemokratene, Thomas Oppermann, var imidlertid innstilt på at det hele skulle gå:

– Vi må reaktivere pensjonister som kan tjene penger ved å hjelpe til. Vi må bruke utradisjonelle metoder for å hjelpe flyktningene… vi er tross alt et rikt land og vi må være i en situasjon hvor vi kan ta imot 500.000 eller 750.000 mennesker.. og vi må få det til nå.

Relatert:

– Ny asylrekord i EU i 2014 – ny lov kan øke antallet ytterligere

– Høygravide Maria (19) brent ihjel av to tyrkere i Tyskland

– Sharia-politi patruljerer i Tyskland

– Kun 10 prosent av båtflyktningene i Middelhavet er reelle flyktninger

– Flyktningkatastrofen i Middelhavet – en varslet katastrofe?

– Spørreundersøkelse: 85 prosent sier nei til å hente inn 8.000 syrere til Norge

– Haugesund: Vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

– Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

– Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

– 77-årig pensjonist kastet ut for å gi plass til flyktninger

– Når media er stille