Den tyske skattebetaleren fikk nylig en lite hyggelig regning i posten. Den lyder på hele 93,6 milliarder euro, som skal fordeles på de 1.5 millioner asylsøkere som har kommet til landet den siste tiden.

Pengene skal ifølge den tyske avisen Spiegel blant annet gå til integrasjon, språkkurs, boliger og daglige utgifter for de nyankomne.

Frieord skrev i mars i fjor om hvordan de tyske delstatene brukte mer enn 20 milliarder euro (180 milliarder kroner) på flyktninger i 2016, ifølge den britiske avisen Independent. Tallet er estimert av Johannes Singhammer, visepresident i det tyske parlamentet, som uttaler seg til Die Welt.

Independent har innhentet statistikk fra delstatene Bayern, Schleswig-Holstein, Hessen og Berlin som viser at kostnadene for boliger og integrering av asylsøkere langt har overskredet offisielle spådommer.

Tall hentet fra den tyske Forbundsdagen viser at disse fire delstatene alene har brukt over 7 milliarder euro og har tatt imot rundt en tredel av asylsøkerne som for tiden er bosatt i Tyskland, hvor mer enn en million har kommet siden starten av flyktningkrisen i 2015.

Les mer: Sjokktall fra Tyskland: Innvandrere bak 142.500 forbrytelser på seks måneder

Les mer: Nye sjokktall: Tyskland venter 1.5 millioner asylsøkere

Den tyske hovedstaden Berlin hadde i fjor budsjettert med 685 millioner euro til overnatting, enslige mindreårige, integreringsprogrammer, helsetjenester, språkkurs og andre prosjekter, men brukte rundt 1,3 milliarder, nesten det dobbelte av budsjettet, skriver Independent.

En offisiell undersøkelse gjennomført i desember 2015 spådde at delstatene kom til å bruke 17 milliarder euro på å håndtere flyktningkrisen året etter, men med et stort etterslep av asylsøknader og vanskeligheter med deportasjon, har kostnadene skutt i været.

Les også: Tyskland brukte over 20 milliarder euro på asylsøkere på ett år

Les også: Merkel buet ut da hun besøkte Dresden

Ved inngangen til 2017 var det 430 000 asylsøknader i hele Tyskland som enda ikke var behandlet. Thomas de Maizière, den tyske innenriksministeren, sier at ca. 55 000 innvandrere har reist hjem frivillig, sammenlignet med 35 000 i 2015. I tillegg er 25 000 deportert.

I fjor annonserte den tyske regjeringen en ordning med å gi innvandrere økonomiske insentiver på opp til 1200 euro til hver asylsøker som forlater Tyskland og trekker sin søknad om beskyttelse, og 800 euro for hver person som reiser frivillig etter å ha fått avslag på asylsøknaden. Beløpene kommer fort opp i milliardklassen.

Det er mye penger for en stat som kun betaler ut 800 euro i måneden til  sine pensjonister etter et langt arbeidsliv. Penger som ikke strekker til for husleie, mat eller legemidler.

Les også: Sjokkvideo: Tysk pensjonist dyttet vekk fra butikkhyller av flyktninger

Les også: Lege på tysk sykehus forteller om kaos, trusler og vold fra flyktninger

Har ikke råd til rullestol

En nylig publisert video viser en eldre kvinnelig og pleietrengende pensjonist som ikke klarer å forsørge seg selv på sin statlige pensjon etter et langt arbeidsliv.

Her forteller den gråtende pensjonisten hvordan hun må kjøpe brukte og billige klær og ikke har råd til en elektrisk rullestol. Og at hun er avhengig av frivillige hjelpere for å komme seg til legen.

Les også: Boligkrise i Tyskland etter masseinnvandringen – løses med å beslaglegge privat eiendom

Les også: Syke, eldre og barnefamilier i Tyskland kastes ut for å gjøre plass i flyktninger

Sverige

Frieord skrev også nylig om hvordan myndighetene i Sverige har satt av 5 milliarder kroner til ulovlige asylsøkere, samtidig som man nekter barn livsviktig medisin, legger ned fødselsklinikker og stenger sykehus på grunn av pengemangel i helsebudsjettene.

En av skrekkhistoriene fra det offentlige Sverige var da vi skrev hvordan en tiårig gutt, Max Lindvall, ble utredet av lokale myndigheter i Västre Götaland gjennom en såkalt «helseøkonomisk kalkyle» som medførte at han ble fratatt sin livsviktige medisin.

Det var i realitet en dødsdom over 10-åringen.

ALVORLIG SYK: Max (10) får i dag livsnødvendig medisinsk behandling. Nå har imidlertid politikerne i Västra Götaland bestemt at medisinen ikke er «kostnadseffektiv» nok og fjerner den. Det betyr lavere livskvalitet og tidligere død for den unge gutten. (Foto: Privat).

Norge

Som i Tyskland og Sverige, så også i Norge.

I Norge har myndighetene og kommuner fått beskjed om å ta frem sparekniven, som følge av tøffere økonomiske tider.

Vi skrev i 2017 om hvordan situasjonen for syke og eldre i Norge ser svært alvorlig ut.

Fra Frieord:

En sjokkrapport fra Helsedirektoratet viser at så mange som 57 prosent av eldre pasienter på medisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus var klassifisert som underernærte. For Ahus var tallet 47 prosent. Helse Bergen rapporterer at hver tredje pasient er i såkalt ernæringsmessig risiko.

En av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller er i risiko for underernæring. For eldre er tallene langt over 50 prosent.

Vi skrev også om hvordan hjemmehjelpen i Bergen nå har sluttet med å levere varm mat til de eldre, syke og pleietrengende og hvordan Bærum kommune kastet ut ressurssvake, eldre og rusmisbrukere fra kommunale leiligheter for å huse nyankomne flyktninger.

I Oslo valgte kommunen å ta fra funksjonshemmede boliger og gi dem flyktninger istedenfor.

Dette skjer samtidig som norske myndigheter har avsatt milliarder av kroner til integrering og opphold for flyktninger og asylsøkere i Norge.

Les også: Oslo kommune tok fra funksjonshemmede boliger – ga dem til flyktninger

Situasjonen ser nå altså lik ut over hele Europa hvor myndighetene i alle vestlige land avsetter betydelige milliardsummer til den ulovlige masseinnvandringen, samtidig som man kutter i den offentlige velferden for sine egne innbyggere.

Les også: Nye sjokktall: Tyskland venter 1.5 millioner asylsøkere

Les også: Muslim under debatt: «Å være tysk betyr ikke lenger å ha blå øyne og blondt hår – det vil bety å være muslim og bære hijab»