TYSKLAND: 34 flyktninger hentet inn 130 familiemedlemmer og ekstra koner

I det tyske distriktet Pinneberg kom en historie ut om en syrisk flyktning som fikk sin kone og fire barn hentet inn. Men det var ikke slutten på familiegjenforeningen. Han hentet nemlig ytterligere fire barn til Tyskland. Disse hadde han med kone nummer to i hjemlandet. Nå har han fått innvilget søknaden om å hente inn også denne kona. «Barna kan ikke bo i et fremmed land uten sin mor», sier den syriske flyktningen i sin søknad for at også den andre kona skal kunne komme. Dette kan skape problemer da polygami på papiret er forbudt i Tyskland.

Nylig slupne tall fra regionen viser at 34 flyktninger alene sto for at 130 ekstra personer kom inn på familiegjenforening.

Kostnadene for å hente inn koner og barn ligger på flyktningene selv. Men i det familiene setter sine føtter på tysk jord, er det Tyskland som er ansvarlig for alle utgifter og opphold.

Selv om krigen i Syria nå ser ut til å nærme seg slutten, så er det uklart om noen av de syriske flyktningene som har ankommet Europa og fått sine hender på velferdsgodene frivillig vil reise hjem igjen.