Syrisk nonne: «Den muslimske invasjonen av Europa er organisert»

ADVARER EUROPA. Den syriske nonnen Agnes Mariam de la Croix advarer mot at hele den europeiske sivilisasjonen er i fare.
EUROPAS FREMTID

Human Rights Service skriver om en syrisk nonne som jobber med syriske flyktninger, både i og utenfor Syria. Nonnen hevder Europa er utsatt for en organisert invasjon av muslimer. Hun sier videre at radikal islam ikke er en religion, men et politisk program som ønsker seg hegemoni i religionens navn.

– Det er en organisert invasjon, sier hun og stiller spørsmål ved hvorfor så mange muslimske flyktninger velger Europa i stedet for rike arabiske land som er nærmere og der de har samme religion, språk og kultur.

– For oss orientalske kristne er ikke muslimer fiender. Vi skal være gjestfri mot folk i nød, ja, men ikke mot en organisert invasjon. Husk at radikal islam ikke er en religion, det er et politisk program som har som mål å skaffe seg hegemoni i religionens navn.

Så lister hun like så godt opp med en påminnelse: «Jesus har bedt oss om ikke å være blinde eller dumme. Han ber oss om å elske vår neste, men også om å stå opp for det som er galt», fastslår den fryktløse nonnen – før hun irettesetter Europa for sin dumskap:

– Det undrer meg at dere som er så godt utdannet ikke ser at det som skjer kommer til å true levemåten deres. Det er som selvmord for sivilisasjonen.

Les hele saken på HRS.

Relatert: