Syrisk flyktning ønsker sine 20 barn og tre koner til Danmark

I over 20 år har Daham Al Hasan  forsørget en familie på 24 personer – 20 barn, tre koner og seg selv, som hardt arbeidende håndtverker hjemme i Syria. Ingen i familien skal ha lidd noen nød.

Men i 2014 flyktet Daham fra Syria til en liten dansk by på Vest-Jylland og familien har vært splittet.

I Danmark er Dahams mulighet for å forsørge seg og sin enorme familie så og si umulig. Den oppgaven har istedenfor blitt pålagt Esbjerg kommune, som nå må sørge for bolig, boutgifter og opphold for Daham, hans tre koner og deres 20 barn.

Les også: EU-leder: “Majoriteten av asylsøkerne er velferdsmigranter og ikke flyktninger”

D
STORFAMILIE: Danske Ekstrabladet har for orden skyld laget et oversiktskart over Daham Al Hasan og hans familie som nå ønsker å bli gjenforent i Danmark. (Foto: Ekstrabladet).

Ifølge danske medier så kan det hele raskt kom ut av kontroll, da enslige flyktninger i følge dansk lov har krav på gjenforening med sin nærmeste familie, og således kan kommuner som Esbjerg få flere lignende familier å ta vare på.

Daham vokste opp i en del av Syria som har vært i sentrum for krigshandlingene, med blant annet angrep fra IS.

Til Danmark kom en av Dahams tre koner og hennes åtte barn. Hjemme i Deir ez-Zur venter de resterende 12 barna og to siste koner og venter på å få klarsignal til å gjenforenes i Esbjerg.

– Mine to hustruer er nødt til å søke asyl selv, for i Danmark kan man kun få familiegjenforening med en enkelt kone. Men de kan få lov til å være her, mens deres saker behandles. Det er fint, for da kan vi alle 24 være sammen, akkurat som hjemme i Syria.

Les også: Over 80 prosent av alle gifte par som mottar sosialbidrag i Danmark er innvandrere

D
FØRSTE KONE OG BARN: Her er Daham avbildet med sin første kone, Fetemeh, og dere barn Olica (2), Hala (5), Hussein (6), Ahmad (8), Nesrin (10), Mohammad (13), Shaimaa (14) og Ogba (17). (Skjermdump: Ekstrabladet).

Klarer ikke å jobbe eller å lære dansk

Den 47-årige Daham innrømmer at han ikke lenger har penger nok til å forsørge sin enorme barneflokk. Han har heller ikke lenger energi til å jobbe, til tross for iherdige forsøk fra det lokale arbeidskontoret i byen der han bor.

– En gang var jeg sterk og full av energi. Men jeg kan ingenting nå. Jeg er syk. Jeg er sykmeldt på grunn av psykiske problemer, som min lege gir meg medisiner for. Jeg makter heller ikke å lære dansk nå, sier han til danske medier.

Daham har heller ikke hatt energi til å lære dansk i de to årene han har bodd i Danmark.

I Danmark har han også måttet låne penger av landsmenn for å sende hjem til Syria.

Den månedlige utbetalingen på rundt 13.000 kroner som han får fra kommunen er alt for lite, sier Dahan, til Ekstrabladet.

Men i tillegg får Dahan et større beløp som skal sørge for at hans resterende barn og koner skal kunne komme seg trygt fra Syria og til Danmark.

Ifølge beregninger som Ekstrabladet skal ha gjort så vil barnetrygden alene utgjøre 214.128 kroner i året. Inntil nå har det vært et tak på månedlige utbetalinger på 35.000 kroner, men denne ble fjernet av den sittende sosialdemokratiske regjeringen.

Les også: Kun en av fire flyktninger i arbeid etter 10 år i Danmark

D
BOR PÅ NEDLAGT SKOLE: Danske myndigheter har funnet en nedlagt skole som er stor nok for Daham og hans familie. Daham selv har vært for syk til å jobbe siden han kom til landet for to år siden. Han har heller ikke klart å gå på danskkurs for å lære seg språket og bruker tolk når han blir intervjuet av danske medier. (Foto: Ekstrabladet).

Takknemlig for hjelp

Daham er klar over at prisen for hans 24 personer store families kost og losji reellt blir betalt av danske skattebetalere, og at hans barn utdannelse og sikkerhet vil være en utgiftspost i mange år fremover.

– Det er jeg meget glad for. Takk, Danmark, sier han med et stort smil

– Danmark er et stort land. Jeg håper at mine barn kan få seg en god utdannelse her, så de kan få et godt liv.

Ekstrabladets journalist spør Daham om han ikke selv bør bidra og tjene sine egne penger.

– Jeg vil gjerne det, men det umulig nå. Men legg merke til at jeg ikke skjuler noenting. Jeg legger alt åpent frem, sier den 47-årige syreren.

Ekstrabladet har snakket med representanter for Esbjerg kommune som har ansvaret for Daham og hans familie. De påpeker at hele familien snart vil være gjenforent. Det påpekes også fra en annen kilde at å forsørge en familie på 24 mennesker vil koste kommunen rundt fem millioner kroner i året.

– Jeg kan ikke snakke om konkrete detaljer, men ja, det er en ordentlig munnfull alene på grunn av familiens størrelse. Vi er godt forberedt, men selv om det snakk om mange penger, så velter ikke denne ene familien budsjettet vårt.

Les også: Danmark: Kaster ut innvandrerfamilier fra leiligheter

Les også: 84 prosent av alle som siktes for grov kriminalitet i København er innvandrere

D
PENGER NOK? Den danske kommunen forteller til media at de skal klare å forsørge Daham og hans familie. Men sannheten er at pengene må tas fra et sted. Blir det et dårligere tilbud til unge og eldre? Lenger ventetid hos legen? Kanskje et forhøyet gebyr for tjenester hos kommunen? I Norge har enkelte kommuner slått sammen eldrehjem og kuttet i tjenestetilbud som matvarelevering til hjertesyke, for å finansiere den økende innvandringen. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Les også: Haugesund: vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

Les også: Oslo kommune fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

Barna kan få gå på skole – men ikke gifte seg med danske

Daham Al Hasan er som nevnt muslim og har fått lov til å leve som en muslim i Danmark, slik han gjorde i Syria.

Ifølge koranen kan eller må en mann ha fire koner. Derfor forventer han å få sine siste to koner til landet, slik at han kan få leve i et polygamisk forhold.

– Vi skal kunne få bevare vår kultur og familiestruktur, selv om vi lever i Danmark, sier Daham til Ekstrabladet.

Det betyr også at barna hans ikke skal få lov til å gifte seg med dansker.

– Jeg er muslim og mine barn skal gifte seg med muslimer. Hvis en dansk blir muslim, så vil jeg akseptere det, sier han.

Les også: Asylsøkere i Danmark må gå på kurs for å lære seg å ikke voldta

Har skapt debatt i Danmark

Saken har skapt en stor debatt i Danmark og en mengde kommentarer i danske aviser.

En leser skriver blant annet:

– Jeg er forundret. Jeg er irritert. Jeg er rasende!

– Nå kan vi lese om en flyktning som kommer hit til landet. Han vil ha alle sine 20 barn med seg, selv om noen av dem er over 18 år. Han vil også ha sine 3 koner hit, selv om flerkoneri ikke er lov her i landet (ennå). Er det 20 barn og de tre konene som gjør meg rasende? Nei, men at han tilsynelatende har rett til å bringe alle sammen her som gjør meg forundret.

– Jeg blir også en smule irritert over å lese at mannen helt klart melder seg ut av samfunnet og verken orker eller vil lære seg dansk, eller finne en jobb, slik at han kan forsørge sin store familie.

– Men riktig god gammeldags rasende blir jeg når jeg tenker på hva denne mannen kan få lov til, og alle de reglene som IKKE gjelder for ham, samtidig som danskene skal oppfylle endeløse krav for å kunne bli gjenforent med en utenlandsk ektefelle, hvis de finner en partner utenfor EU.

– Da kan danskene, som bidrar til samfunnet se frem til en kamp uten like, for å sette seg inn i alle reglene og for å overholde dem. Regler som tolkes så strengt at man ikke engang kan gis dispensasjon for et par måneder mens man får sin sak behandlet. Regler som IKKE gjelder de som lever fullt og helt av samfunnet.

– Jeg er rasende av å se arbeidende mennesker bli utvist. Jeg er rasende over å se dansker stå på flyplassen og vinke farvel til sine kjære, pga et stivt regelverk. Jeg er rasende over å se at tilfeldige snyltere som blir behandlet bedre enn de som betaler for hele festen.

Les også: Nordmann kastes ut av Norge idag

Ny vending i saken

Etter at saken fikk oppmerksomhet i Danske medier har det kommet frem at Daham Al Hasan nå ønsker seg til Sverige. I ett nytt intervju med Ekstrabladet så klager Daham sin nød om at han er «fanget i Danmark».

Men hvis Daham klarer å ta seg over Öresundsbroen og til Sverige venter doble barnebidrag, som vil øke utbetalingen til nærmere en halv million kroner.

Anledningen til dette er at det svenske systemet med flerbarnstillegg, som fra og med det femte barnet er høyere enn selve barnebidraget på 1.250 kr. per måned. Noe lignende system finnes ikke i Danmark, der barnebidraget dessuten senkes jo eldre barnet blir.

Det er derfor ikke rart at familien Al Hasan ønsker seg videre til Sverige.

– Jeg vil først og fremst til Sverige, men har blitt fanget i Danmark. I Sverige hadde jeg blitt gjenforent med mine barn i løpet av 3 måneder, sier Daham.

Les også: Flyktninger strømmer til Sverige etter at Danmark halverte bidrag til asylsøkere

Vil reise hjem

Skulle det bli fred i Syria sier Daham imidlertid at han vil reise hjem.

– Jeg kan tenke meg å reise hjem til Syria, når krigen er slutt. Jeg vil gjerne hjem, sier han til Ekstrabladet.

Relatert: