SVERIGE: Mennesker tør ikke gå ut om kveldene pga masseinnvandringen

Rosengård i Malmø.
DET NYE SVERIGE

I forsteder i Sverige med mange innvandrere føler mange svensker seg utrygge når de forlater sine hjem.

I södra Malmö og i Botkyrka sier nesten halvparten av innbyggerne at de føler seg utrygge når de er ute i deres eget boligområde på kvelden, melder Sveriges Radio. Det er betydelig flere enn i andre deler av landet. Det fremkommer av en undersøkelse foretatt av det svenske kriminalforebyggende rådet. I enkelte forsteder velger mange å ikke gå ut på grunn av utryggheten.

Les også: Svenske feminister flykter fra flerkulturelle bydeler på grunn av muslimer

Les også: Eldre ektepar slått helseløse av innvandrere på gaten

VELKOMMEN TIL MALMØ: Masseinnvandringen til vårt naboland har skapt et utrygt land for innbyggerne. (Foto: Frieord.no).

Mest utrygge føler svenskene seg i Ystad og i den sørlige delen av Malmø, der bydelene Nydala, Lindängen og Rosengård inngår. Der oppgir 48 prosent at de opplever utrygghet ved å være ute sent på kveldene. I den nordlige bydelen av Malmø føler folk seg litt tryggere, men også her er mange redde for å bevege seg utendørs. Svarprosenten her er 36.

Bydelen Rosengård har vært beryktet i flere år for opptøyer og hærverk. Svenske ambulansesjåfører har uttalt at de ikke tør kjøre inn i bydelen uten hjelmer og annet militært utstyr. Det har vært flere tilfeller der både brannmenn og ambulansepersonell har blitt angrepet av steinkastende ungdommer. Bydelen består tilnærmet bare av muslimske innvandrere.

Les også: Innvandrergjeng sparket ned enslig kvinne på krykker

Les også: Svensk kvinne i rullestol gjengvoldtatt av asylsøkere

Les også: Sjokkstudie: 96% av alle overfallsvoldtekter i Sverige begås av innvandrere

Relatert: