Svenske ung-liberalere vil utestenge Ron Paul

FRIA MODERATA STUDENTFORBUND. De svenske ungdomspolitikerne finner seg ikke i at noen som har et politisk syn som avviker fra deres eget, skal få uttale seg på kongressen.

Ron Paul er en amerikansk politiker som har stilt som presidentkandidat for det republikanske partiet. I mange politisk korrekte kretser er han derimot svært kontroversiell. Han ønsker å ta USA i en helt ny politisk retning. Han ønsker blant annet en ikke-inngripende utenrikspolitikk, han vil begrense de føderale myndighetenes rolle og avskaffe sentralbanken. Han er nå invitert av den internasjonale libertarianske organisasjonen Students for Liberty (SFL) som hovedtaler på deres kongress. Dette har derimot falt noen ungdomspolitikere fra svenske Moderaternas studentforening tungt for brystet.

Ron Paul har etter at det politiske spenningsnivået med Russland har økt, vært i hardt vær for ikke å ta nok avstand fra Vladimir Putin.

Den svenske ungdomspolitikeren Alexandra Ivanov legger ikke fingrene imellom når hun angriper Ron Paul i et åpent brev til SFL. I følge den unge sosial-liberaleren har Paul, ved blant annet å ikke ta sterk nok avstand fra Vladimir Putin, «gått over en grense» og engasjert seg i «uttalt forsvar av tyranner og løgnene de sprer».

Ivanov passer også på å tegne et heltemodig bilde av seg selv og sin bevegelse.

Ron Paul. Den republikanske politikeren er kjent for å kritisere USAs aggresive utenrikspolitiske linje.
Ron Paul. Den republikanske politikeren er kjent for å kritisere USAs aggresive utenrikspolitiske linje.

«Gjennom å bedrive en desinformasjonskampanje i friheten, fredens og velstandens navn er Ron Paul på kant med alt som SFL står for, når han undergraver en bevegelse av studenter som setter sine egne liv og frihet på spill i kampen mot brutale regimer», skriver hun.

Blant libertarianere i Sverige har Fria Moderata studentforbundets uttalelser vakt sterke følelser. Forfatteren Peter Harold skriver i sin blogg at Alexandra Ivanov opptrer helt på linje med mainstream media og de neokonservative kreftene, representert ved Council on Foreign Relations i USA og mektige finansaktører som Zbigniew Brzezinski og George Soros.

«Dere vet, de Herrene som anvender nasjoner som spillebrikker og som betrakter folkene som sjakkspillets bønder, som kan ofres uten en tåre», skriver Peter Harold om de to globalistene på sin blogg.

På LewRockwell.com har den libertariansk-konservative debattøren Robert Wenzel publisert en tekst om hvordan SFL nå raskt beveger seg i neokonservativ retning. Han konstaterer at de svenske liberalerne anklager Ron Paul for å spre russisk propaganda når han konstaterer at regjeringsskiftet i Ukraina var et statskupp som var støttet av USA.

«Det er uklart hvor oppdaterte disse damene er når det gjelder aktuelle spørsmål, men revolusjonen i Ukraina var et kupp, støttet, om ikke direkte planlagt av USA. Det er et faktum. En samtale mellom USAs utenrikspolitiske statssekretær, Victoria Nuland, og USA sin ambassadør i Kiev, Geoffrey Pyatt, ble tatt opp på bånd. Der diskuterte de den nye ukrainske statsledelsen, før kuppet faktisk hadde skjedd», skriver Robert Wenzel.

Den svenske nyhetssiden Fria Tider skrev for tre år siden om hvordan multi-milliardærene og de neokonservative haukene Charles og David Koch hadde kjøpt seg inn i den libertarianske tankesmien Cato, hvis slagord er «individuell frihet, frie markeder og fred». Koch, som etter alt å dømme er misfornøyd med det siste ordet i dette slagordet, har arbeidet aktivt for å fremme intervensjonistiske og neokonservative krefter innenfor tankesmien.

Fria Moderata studentforbund finansieres av den svenske regjeringen gjennom den statlige forvaltningsmyndigheten. Sammen med det Moderate Ungdomsforbundet mottar forbundet 3 millioner skattekroner for bidragsåret 2015.

Kommentarer

kommentarer