Under årets første seks måneder sluttet hele 240 politibetjenter og 291 sivilt ansatte av andre årsaker enn pensjonering.

Verst står det til med landets yngre politiansatte. Hele 102 av de som sa opp jobben i politiet i årets seks første måneder er under 40 år.

Tilsvarende antall i fjor var 44 stykker og for tre år siden var det bare 33 som sa opp, mindre enn en tredjedel av dagens nivå.

Les mer: Innvandrere kastet skarp granat mot politibil

Asylkaoset skaper krise i politiet

Det økende antallet politibetjenter som slutter i politiet kommer i sporet av det asylkaoset som har rammet Sverige. Spesielt var 2015 et ekstremt år, regjeringene Reinfeldt og Löfven bedrev en åpen grense-politikk som førte til at hundretusenvis av asylsøkere og flyktninger kom til landet.

Masseinnvandringen har ikke bare kostet svenske skattebetalere milliarder av kroner i utgifter, men har også sørget for en enorm arbeidsmengde for tjenestepersonell i det offentlige, spesielt i politiet.

Politiet tvinges ofte å arbeide overtid og kommanderes ut på kort varsel på fridagene sine for å rykke ut og stoppe blant annet bråk på asylmottak.

Les også: Politimann forlatt av sine egne i Sverige

Les også: Svensk politisjef – rettsstaten er i fare

I en presseuttalelse refererer politiet til arbeidsmyndighetenes siste konjukturbarometer som konstaterer at myndighetene som jobber med asylinnvandringen påvirker arbeidskraftbehovet.

«Vanskeligheter med å beholde personal gjelder først og fremst innen arbeidsområder som juss og generelt etterforskningsarbeide, der andelen medlemmer som oppgir vanskeligheter med å beholde sine ansatte med 64 prosent», skriver arbeidsmyndighetene i sin rapport.

Problemene med å beholde politiansatte har vært kjent i lenger tid og i en medlemsundersøkelse gjort av det svenske politiforbundet i november 2015, så skal hele 8 av 10 politibetjenter innrømmet at de har vurdert å slutte.

Les også: Innvandrere angrep politistasjon i Sverige

Politiforbundet omtalte da lave lønninger, dårlige arbeidsforhold og tung arbeidsbelastning som noen av hovedpunktene.

Det ble også satt fokus på det som omtales som «omfattende ytre trussel», hvor politiet blir angrepet under patruljering uten at ledelsen har innført noen konkrete tiltak for å øke sine ansattes sikkerhet.

Et innblikk i politiets hverdag i Sverige kunne norske TV-seere selv se da Anders Magnus besøkte en beryktet svensk bydel med kameramannen sin. I innslaget vises det blant annet hvordan svenske politibetjenter må ikle seg skuddsikre vester og hjelmer på jobb i sine egne nærområder.

Relatert: