Universitetet i Umeå har fått i oppdrag av svenske myndigheter å lage og gjennomføre en ny kunnskapsprøve for leger med utdannelse fra utenfor Europa.

I kunnskapsprøven inngår både en teoretisk og en praktisk delprøve. Prøven  skal bekrefte de kunnskapene og ferdighetene som kreves for å få godkjent legebevilgning.

Etter å ha bestått kunnskapsprøven rapporterer universitetet i Umeå sluttresultatet til myndighetene som deretter tar en avgjørelse om neste steg.

Om innvandreren har fått ikke godkjent så holder imidlertid universitetet dette for seg selv. Det er først om innvandreren har feilet på prøven tre ganger at myndighetene blir informert om dette.

Den første delprøven ble gjennomført med 58 kandidater. Seksten prosent (ni personer) ble godkjente. Resten fikk ikke godkjent.

Prøven har blitt konstruert for å ta med stikkprøver om søkeren har den kunnskap som kreves for å få legebevilgning i Sverige. Kunnskapskravene settes utifra den svenske legeeksamenen, samt krav fra myndighetene for å få jobbe som allmennlege.

Det fantes før prøven en del bekymring for at veldig få skulle klare den delen av prøven som krevde forklaring og forståelse av en vitenskapelig tekst på engelsk. Magnus Hultin som er ansvarlig for kunnskapsprøven konstaterte imidlertid at det ikke var tilfellet:

– Tvertimot så viste det seg at tolkningen av en vitenskapelig artikkel var den delen som søkerne hadde lettest for å bestå, sier han i en pressemelding.