Sterk islamsk undertrykkelse av kristne i Egypt

«Islamsk undertrykkelse» er den fremste drivkraften til denne forfølgelsen, som rapporten forklarer:

«Islamsk undertrykkelse veldig sterk: I Egypt opererer islamsk undertrykkelse på forskjellige måter. Den islamske kulturen opprettholder et syn i det egyptiske samfunnet hvor kristne anses som annenklasses borgere. Dette synet fører til diskriminering av kristne. Det skaper også et miljø der staten er motvillig til å respektere og håndheve de kristne grunnleggende rettigheter».

«I familiens sfære står konvertitter til kristendommen overfor stort press for å avstå fra sin tro. Kristne står også overfor press fra islamsk undertrykkelse i sitt daglige liv i sitt lokale nabolag eller på jobben. Det har også vært flere voldelige angrep begått av militante islamske grupper rettet mot kristne. Selv om aktiviteten til slike militante grupper pleide i stor grad å være konsentrert i Sinai, har antallet angrep begått av slike grupper økt i ulike deler av landet i rapporteringsperioden WWL 2018» heter det videre i Open Doors rapport.

Les også: Hundrevis av millioner kristne lever i frykt og undertrykkelse fra muslimer

Mer enn 1.600 koptiske kristne bor i landsbyen Kom El-Loufy i Minya. I 5 år har de ikke vært i stand til å gjenåpne sin kirke eller bygge en ny på grunn av voldsomt fiendskap fra lokale muslimer og på grunn av myndighetenes nektelse av å gi den nødvendige lisensen for bygging av en kirke i landsbyen. Flere hus tilhørende kristne har også blitt brent ned på grunn av mistanke om at de kunne tjene som tilbedelsessteder for kristne, skriver Gatestone Institute