Sort professor: «Endel hvite mennesker må dø»

UTENRIKS/RASISME

En professor fra universitetet A&M i Texas uttalte nylig i et radiointervju at "noen hvite mennesker nødvendigvis må dø", for å løse problemet med rasisme og for å få et likestilt samfunn.

Professor Tommy Curry uttrykte sin frustrasjon under en diskusjon om den rasistiske filmen Django Unchained, hvor hvite mennesker blir drept i stort antall og for moro skyld, mens det i virkeligheten ifølge professoren burde være en seriøs diskusjon.

Curry refererte til den sorte borgerrettighetsforkjemperen Robert F. Williams og slaveopprøreren Nat Turner, fordi de «tenkte på å drepe hvite mennesker som selvforsvar og at denne tradisjonen fremdeles er relevant», ifølge professoren.

– Når vi har denne debatten om vold, eller om å drepe hvite mennesker, så må det ses på i historisk kontekst. Og det faktum at ingen har påpekt dette eller sagt at om vi skal bli likestilte, for at vi skal bli satt fri, så må noen hvite mennesker dø.

– Jeg lurer på hvordan det er å være en hvit student i klasserommet til Dr. Curry, spør forfatteren, Rod Dreher på nettsiden The American Conservative.

Dreher har samlet på flere uttalelser fra professor Curry hvor professoren sier at hvite mennesker ikke kan bli utdannet ut av sin rasisme, så lenge de ikke aksepter «integrasjonsmodellen» i forholdene mellom rasene.

Currys hatefulle, voldelige og rasistiske uttalelser får den hvite nasjonalisten Richard Spencer til å se ut som en korgutt i forhold. Spencer holdt en tale på Currys universitet i fjor, og reglene ble da endret for hvem som skal få lov til å holde taler der, etter at flere studenter skapte bråk og uro.

Universitetet tillater altså at en ansatt oppfordrer til drap på en hel etnisk gruppe basert på deres hudfarge, mens man endrer reglene for talere som ønsker segregasjon uten vold.

En student ved universitetet sier i en kommentar i forbindelse med saken at hun mener den sorte professorens uttalelser er forferdelige og ekstremt rasistiske.

Det er ikke klart om professor Currys uttalelser vil få konsekvenser for hans ansettelsesforhold ved universitet A & M.

«Vi må utrydde hvite mennesker»

Professor Tommy Curry er imidlertid ikke den eneste afroamerikanske professoren som har uttalt at man må drepe hvite mennesker for å oppnå harmoni i verden.

Kamau Kambon, (født Leroy Jefferson), som er professor i afrikanske studier ved universitetet i Nord-Carolina uttalte de samme frasene under en TV-sendt debatt på C-SPAN i 2005.

Propaganda og rasisme

Det har blitt påpekt at dannelsen av den rasistiske terrororganisasjonen Black Lives Matter, samt aksepten av uttalelser til professorer som Tommy Curry i Texas, har vært årsaken til de mange rasistiske drapene i USA de siste årene, hvor afroamerikanere har drept både sivile og politibetjenter og brukt ord og uttrykk som går igjen i propagandaen fra BLM og Curry.

Også i Norge har tidligere politikere som Aktar Chaudry, Antirasistisk senters, Ervin Kohn, Dagbladets Marie Simonsen og sportsjournalist Esten O. Sæther offentlig gått ut i norske medier og uttalt seg i negative ordelag om hvite mennesker og at samfunnet må endres for å bli mer inkluderende.

Les en samleartikkel om temaet, med mange lenker her: