Søppel og avfall flyter i gatene – over 350.000 rotter i Malmø

PROBLEMER: Den svenske byen Malmø har fått et rotteproblem. Rottene kommer der det flyter søppel og mat i gatene og rundt gjenvinningsstasjoner. (Foto: Frieord.no).
SVERIGE

Antallet rotter i den svært flerkulturelle byen Malmø øker. Det beregnes at det finnes over 350.000 rotter og firmaet Anticimex som bekjemper dem får stadig mer å gjøre, rapporterer SVT Nyheter Skåne.

Under det første halvåret av 2015, utførte firmaet Anticimex 5.224 såkalte rottesaneringer i Skåne. I år har tallet økt til 6.489.

Sammenlagt for resten av Sverige er tallet 51.000 rottesaneringer.

Det er umulig å vite eksakt hvor mange rotter som finnes, men i Malmø beregnes det å eksisterer over 350.000.

Rottene liker spesielt vandaliserte og overfylte gjenvinningsstasjoner. Når mat kastes på bakken eller søplekassene er overfulle, så samles rottene.

– Det er utrolig viktig at man rydder opp etter seg. Plukker vi ikke opp etter oss, så er det paradis for gnagerne, sier Martin Ståhl fra Anticimex til SVT.

PARADIS FOR ROTTER: Mentaliteten med å kaste søppel på gaten og ikke bry seg om nærmiljøet har blitt et stort problem i enkelte byer i Europa. Malmø er en av dem. (Foto: Lisa Ovesen/Illustrasjonsbilde).

Problemet som rottene fører med seg er flere. De kan spre sykdommer og ødelegger også saker med sine skarpe tenner. Dessuten formerer de seg også veldig raskt. Ett eneste rottepar kan få 800-1000 unger på under ett år, skriver SVT.

Bekjempelsen av rottene skjer ikke lenger med gift, men med elektroniske og mekaniske feller, som blant annet plasseres i kloakken. Når en rotte deretter sitter fast, så går det et signal til sentralen.