Det er Joakim P. Jonasson som har publisert en såkalt medborgerstudie over seksuelle forbrytelser i Sverige i årene 2012-2017.

«I januar 2017 informerte daværende innvandringsminister Morgan Johansson (S) at regjeringen ikke ønsket å gi BRÅ i oppdrag å ta frem fersk statistikk over forbryteres nasjonalitet. Dette til tross for at det har gått over ti år siden den siste rapporten og Sveriges demografi har endret seg kraftig siden da. Regjeringens uvilje til å ta frem offisiell statistikk sådde inspirasjon til undersøkelsen jeg nå har gjennomført», skriver forfatteren i sitt forord.

(BRÅ – Brottsförebyggande rådet er en svensk statlig forvaltningsmyndighet som sorterer under Justitiedepartementet og har til oppgave å bidra til kunnskapsutviklingen innen det kriminalpolitiske området og fremme kriminalitetsforebyggende arbeid. ref. Wikipedia)

NEKTET Å FØRE STATISTIKK: Nåværende Innenriksminister Morgan Johannson fra Socialdemokraterna nektet i sin tid som Justitie- og migrationsminister å føre noen form for statistikk over seksualkriminalitet begått av innvandrere som oppholdt seg i Sverige. (Foto: Frieord.no/Riksdagen.se).

Sammenlagt handler det om over fire tusen dommer som er detaljrikt omtalt på 80 sider. Undersøkelsen ble gjennomført i mai-september i år og gjelder nesten samtlige fellende dommer for seksualforbrytelser i perioden 2012-2017.

Les også: Sverige – helt siden 1978 har det vært klart hvem som voldtok

Det mangler data for tingrettene i Haparanda og Norrtälje ettersom de ifølge forfatteren nektet å samarbeide.

Domstolene i Sverige sletter elektroniske spor av dommer etter fem år, som betyr at de ikke kan finnes på nett, påpeker forfatteren. Derfor inneholder undersøkelsen i stort sett bare dommer fra andre halvdel av 2012. Samtidig savnes dommer fra det siste kvartalet av 2017, ettersom undersøkelsen ble gjort før dette.

 • Studien viser blant annet at personer med ikke-europeisk bakgrunn begår 84 prosent av de grove voldtektene. Svensker kommer først på fjerde plass, etter afghanere, irakere og somaliere.
 • To av tre grove voldtekter begås av asylsøkere eller menn som har fått oppholdstillatelse i Sverige.
 • Landsgrupper som ifølge studien har høyest faktor (Sannsynlighet) for å begå grov voldtekt er i rekkefølge algeriere, afghanere, tunisiere, marokkanere og palestinere.
 • 95.6  prosent av alle overfallsvoldtekter begås av menn med utenlandsk bakgrunn. Svenske menn med to innenriksfødte foreldre har bare begått 4.4 prosent av overfallsvoldtektene de siste fem årene.
 • «Det er uforståelige 541 ganger større risiko for at en algerisk mann begår en overfallsvoldtekt enn en svensk mann», hevder rapporten.
 • Ifølge studien begås 90 prosent av gruppevoldtekter av menn med ikke-europeisk bakgrunn og hver fjerde voldtektsmann som var endel av en gruppe er afghansk. Svenske menn med to innenriksfødte foreldre har kun begått 6.7 prosent av gruppevoldtektene de siste fem årene.
 • Afghanere dømte for seksualforbrytelser skal ifølge studien ha økt kraftig siden 2015. I 2017 er nesten hver tiende dømt for seksualforbrytelser afghansk.
 • «Til tross for en eksplosjonsartet mottakelse av syriske menn begår de drøyt en tredjedel så mange seksualforbrytelser som afghanere», står det i undersøkelsen.

Les mer: Danmark: Asylsøkere må gå på kurs for å lære seg å ikke voldta

Les mer: Norge: Nyankomne flyktninger må på voldtektskurs

Flest voldtektsmenn som har handlet i gruppe har blitt dømt i Ystad, Eksjø og Uppsala. Gøteborg er på 11. plass, Stockholm på 16. plass og Malmø på 21. plass.

Studien viser også at utlendinger fra ikke-vestlige land seksuelt krenker svensker i betydelig større omfang enn utlendinger fra Europa. I tidligere rapporter har det også kommet ut at det er nesten utelukkende etnisk svenske kvinner som blir voldtatt.

 • En majoritet av de som dømmes for prostitusjon, 57 prosent, er romfolk med bakgrunn fra Romania. Likeså er majoriteten av ofrene for prostitusjon, utenlandske kvinner fra samme land som halliken.
 • Undersøkelsen viser også at homovoldtekter nå utgjør en betydelig andel i antallet voldtekter som rapporteres inn til myndighetene. Samtidig er gruppevoldtekt mot menn nå den vanligste kategorien. 85 prosent av de som dømmes for gruppevoldtekt mot menn er afghanere.

Adopterte menn, uansett land, begår seksualforbrytelser i høyere utstrekning enn svensker, men også i forhold til ikke-adopterte fra samme landsgruppe.

Andelen svenske menn med to innenriksfødte foreldre dømte for seksualforbrytelser har, i proporsjon til andre grupper, minsket siden 2013 og sunket kraftig de siste to årene. Svenske menn er kun overrepresentert i tre kategorier; kjøp av seksuell handling av barn, barnepornografi og utnyttelse av barn for seksuell posering.

Lignende statistikk og mørklegging i Norge

Frieord har skrevet om hvordan blant annet politiet i Oslo nekter å gå ut med informasjon om overfallsvoldtekter utført i hovedstaden.

Les også: Oslo-politiet innrømmer mørklegging av voldtekter utført av innvandrere

VIL IKKE INFORMERE PUBLIKUM: Kari-Ann Lid ved avdelingen for seksualforbrytelser ved Oslo politikammer, går offentlig ut og innrømmer at de har mørkelagt kriminaliteten utført av innvandrere i hovedstaden. (Foto: Youtube).

Vi har også omtalt den samme type statistikk i Norge, som viser at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert på både relasjon-, sårbarhet-, gjeng- og festvoldtekter.

Les også: 77.9 prosent av de som dømmes for personran i Oslo er innvandrere

Les også: 90 prosent av de som dømmes for familievold i Oslo er innvandrere

Fra Frieord.no:

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Service har gått igjennom rapporten og nyhetene, med tallmateriale, og avslører at mye av det politiet og statlige meningsorganisasjoner som Antirasistisk senter og Amnesty har påstått de senere årene er løgn.

En av disse løgnene er at nordmenn dominerer fest-, relasjons- og sårbahetsvoldtekter, mens innvandrerne kun dominerer overfallsvoldtektene.

Menn fra Midtøsten, Afrika og Asia var i flertall – og betydelig overrepresentert i forhold til befolkningssammensetningen – i samtlige av politiets fem voldtektskategorier (etnisk norske gjerningsmenns prosentandel i parentes):

Festrelaterte voldtekter: 38,8 prosent (32,7)
Relasjonsvoldtekter: 42,2 prosent (40,0)
Sårbarhetsvoldtekter: 60,9 prosent (34,1)
Overfallsvoldtekter: 100,0 prosent (0,0)
Annet: 54,6 prosent (45,5)

Overrepresentasjonen økte året etter (Voldtekt i den globale byen 2012). Denne rap­por­ten viste at 21,9% av anmeldte vold­tekts­men­n hadde bak­grunn fra Afrika, 12,3% fra Midt­østen og 18,7% fra Asia (side 66), 52,9% til sammen.

Les også: 61 prosent av alle dømte sex-forbrytere i Oslo er innvandrere

I Oslo per 1. januar 2012 var det bosatt 31.496 per­soner med bak­grunn fra Afrika og 77.054 per­soner med bak­grunn fra Asia. Det er i alt 108.550 per­soner – inklusive barn, kvinner og eldre menn som jo ikke regnes med i dette tilfellet – av totalt 613.282 inn­byg­gere i hoved­sta­den. Dvs. at gjerningsmenn fra en gruppe som utgjorde 17,7% av befolk­nin­gen sto for 52,9% av vold­tek­tene.

I tabell 30 (s.67) ser man igjen at menn fra Midt­østen, Afrika og Asia er i flertall og bety­de­lig overrepresentert i forhold til befolkningssammensetningen i fire av politiets fem voldtektskategorier (etnisk norske gjerningsmenns prosentandel i parentes).

Fest­re­la­terte vold­tek­ter: 44,5 pro­sent (40,7)
Rela­sjons­vold­tek­ter: 67,5 pro­sent (20,9)
Sår­bar­hets­vold­tek­ter: 51,7 pro­sent (37,9)
Over­falls­vold­tek­ter: 80,0 pro­sent (20,0)
Annet: 41,7 pro­sent (45,8)

Kripos-rapport

Kripos gikk ut i 2015 med rapporten «Voldtektssituasjonen i Norge», som viste at det var en 15 prosent økning i antall anmeldte voldtekter fra 2014.

Les også: Antallet anmeldte voldtekter økte med 15 prosent i 2015

Her er noen nøkkeltall fra rapporten:

 • Antallet festrelaterte voldtekter har økt fra 291 i 2011 til 422 i 2015
 • Antallet anmeldte overfallsvoldtekter har sunket fra 161 i 2011 til 97 i 2015 (Disse utgjør 9 prosent av samtlige voldtekter).
 • Antallet relasjonsvoldtekter har økt fra 111 i 2011 til 198 i 2015
 • Antall sårbarhetsvoldtekter har økt fra 33 i 2011 til 144 i 2015
 • Antall voldtekter i kategorien «annet» har økt fra 125 i 2014 til 220 i 2015
 • Det skal også ha vært et «betydelig antall personer som ble voldtatt i 2015 som ikke leverte inn anmeldelse».
 • 41 prosent av voldtektene blir anmeldt over ett år etter hendelsen. Kun 19 prosent blir anmeldt samme dag eller dagen etter
 • Mannen som voldtar er i gjennomsnitt 30.2 år gammel
 • 80 prosent av gjerningsmennene hadde norsk statsborgerskap. 64 prosent av disse er født i Norge.
 • Innvandrere fra ikke-vestlige land er overrepresentert på voldtektsstatistikken
 • Menn fra Afrika/Asia utgjør 25 prosent av de anmeldte.
 • Menn fra land som Kosovo, Somalia, Irak og Iran er svært overrepresentert. Menn fra land som India, Kina og Filippinene, samt vestlige land er underrepresentert.

Les også: Bile Mohamed Elmi (18) og Abdirizak Nur Ali (21) dømt for grove overgrep mot norsk 14-åring

Relatert: