Hva forklarer den høye voldsstatistikken i USA? Ifølge en ny rapport fra New Century Foundation er det i all hovedsak den stadig høyere forekomsten av innbyggere med bakgrunn fra den tredje verden som står bak.

Rapporten, som bygger på de amerikanske myndighetenes offisielle statistikk, viser at det finnes dramatiske forskjeller i kriminalitet mellom ulike raser i USA.

Asiater er de som oppfører seg best, fulgt av hvite  og deretter latinamerikanere. Afroamerikanere kommer verst ut med særdeles høy kriminalitet i forhold til andre folkegrupper. Dette mønsteret gjelder for praktisk tatt alle kriminalitetskategorier og for praktisk talt alle aldersgrupper.

I 2013 var en afroamerikaner seks ganger mer tilbøyelig å begå mord enn en hvit og 12 ganger mer tilbøyelig for å myrde noen fra en annen rase, enn å selv blir drept av noen fra en annen rase.

Av de cirka 660.000 forbrytelsene som involverte både afroamerikanere og hvite, så var gjerningsmannen i 85 prosent av tilfellene afroamerikaner.

Det innebærer at en afroamerikaner var 27 ganger mer tilbøyelig for å angripe en hvit person enn motsatt, ifølge rapporten.

En latinamerikaner var sammenlignbart åtte ganger mer tilbøyelig å angripe en hvit person enn motsatt.

New York beskrives ofte drømmende som en spennende multikulturell by. Men mangfoldet har en svært ekte og mørk bakside.

Iløpet av 2014 var en afroamerikansk person i New York 31 ganger mer tilbøyelig enn en hvit å bli pågrepet for mord. Tallet for latinamerikanere var 12.4 ganger så høyt.

For forbrytelsen «skyting» – definert som å avfyre en kule som treffer noen – var en afroamerikaner 98.4 ganger mer tilbøyelig enn en hvit å bli arrestert, og en spansktalende løpte en 23.6 ganger så høy risiko.

Om alle innbyggerne i New York var hvite så ville mordraten synke med 91 prosent, ran med 81 prosent og skyteepisoder med 97 prosent, ifølge studien.

I et helhvitt Chicago, som er president Barrack Obamas hjemby, så ville mordene minske med 90 prosent, voldtektene med 81 prosent og ranene med 90 prosent.

Les mer: Chicago – 56 skutt og 12 drept i Obamas hjemby – Black Lives Matter ingensteds å se

I 2015 hadde en afroamerikaner 2.45 ganger større sannsynlighet for å bli skutt av politiet enn en hvit. En latinamerikaner hadde 1.21 ganger høyere risiko for det samme.

Men at forskjellene skulle bero på at minoritetsgruppene blir «diskriminerte» av de amerikanske politimyndighetene avfeier rapporten helt.

Offer- og vitneundersøkelser viser at politiet pågriper voldelige kriminelle fra de ulike rasene i nær proporsjon til det prosentvise nivået gruppene begår forbrytelsene.

Fotnote: I USA klassifiseres ofte arabere og latinamerikanere som «hvite» og kriminalitetstallene for hvite ovenfor kan dermed være enda lavere. Se selv på fengselsmyndighetenes egne nettsider.

florida-0

florida-2

florida-3

Fem fakta som avliver myten om hvite politidrap

1. Hvite politioffiserer som drepte «ubevæpnede afroamerikanske menn» utgjorde mindre enn fire prosent av alle politidrap

2. Det vil ta politioffiserer 40 år å drepe like mange afroamerikanere som har blitt drept av andre afroamerikanere i 2012 alene.

3. Fra og med 1980 til 2008, så var 93 prosent av alle afroamerikanske ofre drept av andre afroamerikanere – ikke politiet.

4. Afroamerikanere (i all hovedsak menn) står for en svært stor overrepresentasjon av kriminalitet.

5. Afroamerikanere sto bak mer enn 80 prosent av alle voldelige forbrytelser i Oakland i delstaten California. (Fakta kommer fra en artikkel hvor en NFL-spiller fra Oakland protesterer mot nasjonalsangen før hver kamp fordi han mener afroamerikanere blir særlig utsatt for diskriminering av myndighetene).

Kilde: Breitbart

Relatert: