Rektor la lokk på grov voldtekt i skolegården pga gjerningspersonens bakgrunn

GRÖNKULLASKOLAN. Rektoren mente at den eneste grunnen til at faren reagerte som han gjorde, da hans 10 år gamle datter ble voldtatt, var fordi gjerningspersonen var av afrikansk opprinnelse.
SVERIGE/OVERFALLSVOLDTEKT

Skoleledelsen vegret seg for å gripe inn da to afrikanske gutter seksuelt trakasserte svenske jenter i 10 års alderen. Til slutt voldtok den ene afrikaneren en av jentene. Istedet for å ta tak i problemet, beskyldte den kvinnelige rektoren faren til den lille jenta for å være rasist og truet ham med rettslige skritt hvis han tok datteren ut av skolen.

De to jentene hadde besøkt et barne-disko på skolen i Alvesta kommune i Sverige, da de ble seksuelt antastet av to afrikanske gutter som gikk på samme skole som dem. Det viste seg at dette slettes ikke var første gangen, skriver Fria Tider.

Den fortvilte faren kontaktet skoleledelsen på Grönkullaskolan, men ble umiddelbart møtt med en kald skulder.

Rektoren sa blant annet at – Barn er barn og gutter er gutter, de drives av en nysgjerrighet og det skjer i mye i kroppen.

Trakasseringene fortsatte og da den fortvilte faren igjen tok kontakt med skolen ble rektoren irritert og hevdet at han og de andre foreldrenes uro kun bygget på fordommer og rasistiske stereotyper.

Rektoren på Grönkullaskolan, Helena Odelgård, fremhevet i stedet at man ikke skulle dele mennesker inn i kategorier som «oss og dem» og at vi er alle like.

D
ANSVARLIGE: Rektor Helena Odelgård og assisterende rektor, Yvonne Fjeldheim, viste liten forståelse når en av deres elever, en jente på 10 år, ble overfalt og voldtatt midt i skolegården av en afrikansk gutt. Det gikk så langt at rektoren truet med å anmelde foreldrene til den voldtatte jenta hvis de tok henne ut av skolen. (Foto: Twitter).

Les også: Afrikanere dømt for grov gjengvoldtekt av 14-årig norsk jente i Oslo

Tok ikke affære – ble skjebnesvangert

Rektorens manglende inngripen viste seg å være skjebnesvanger.

Dagen etter at faren hadde vært i kontakt med rektoren ble de to jentene overfalt mens de lekte i skolegården.

Den ene av jentene ble dratt inn i noen busker og voldtatt av den ene afrikaneren. Den andre jenta ble dratt bak en bil av den andre afrikaneren, men unnslapp så vidt da det dukket opp noen andre.

D
VOLDTATT I SKOLEGÅRDEN: Jenta skal ha blitt overfalt og voldtatt i skolegården av en afrikansk gutt. Når foreldrene tok kontakt med den kvinnelige rektoren for å få klarhet i saken, ble de anklaget for å være rasister. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Les også: 12 år gammel norsk jente antastet av mindreårige asylsøkere i Alta

Likegyldighet

Faren til den lille jenta ble derimot igjen møtt med total likegyldighet fra rektoren etter den grusomme voldtekten.

Da faren fortalte at han ønsket å la jenta være hjemme fra skolen til de to afrikanske guttene var flyttet fra skolen, truet rektoren med rettslige skritt. Hun påpekte at det var skoleplikt og at han ikke hadde noen anledning til å la jenta være hjemme fra skolen.

Etter mye om og men ble det fra skoleledelsen besluttet å ikke la de to afrikanerne gå på skolen på samme tidspunkt som de to svenske jentene. Å flytte guttene til en annen skole, kom ikke på tale.

Les også: Småjenter antastet av flyktningbarn i svømmehall på Raufoss

Skoleledelsen er politisk venstrevridd

Barneskolen hvor den grusomme voldtekten fant sted har en majoritet av elever med innvandrerbakgrunn.

Faren til den aktuelle jenta har i et intervju med Fria Tider fortalt at rektoren og skoleledelsen er ekstremt venstrevridde.

En stor del av skolehverdagen går med på å lære de svenske barna å ikke uttale seg støtende eller fordomsfullt overfor elevene med innvandrerbakgrunn.

Vi blir spyttet i ansiktet og det er kun fordi vi er svensker. Den her rektoren er så venstreliberal at man blir mørkredd. Man tror det er Lenin selv som står og prater når man hører på henne, sier faren til Fria Tider.

Han beskriver forholdene på skolen som kaotiske.

Når jeg kjører forbi skolegården eller henter jenta mi så står de og sparker på andres sykler og slår andre elever. Går man inn på skolen så ser det ut som et marxistisk kultursenter. Det henger lapper med ulike farger og overalt står det «vi gillar olika».

Siden begge de to afrikanske guttene er under 15 år så er det ingen mulighet for å få dem dømt.

Les også: Flyktningbarn pågrepet for gjengvoldtekt av mindreårig gutt

Rektorene ville legge lokk på saken

Både skoleledelsen og kommunen har lagt fullstendig lokk på saken.

Da den fortvilte faren ble møtt med en kald skulder fra det offentlige valgte han å kontakte Sverigedemokratene med en bønn om hjelp.

Da Benny Lundh Johansson (SD) tok opp den grove voldtektssaken under kommunestyremøtet i Alvesta den 27. oktober ble han derimot møtt med hånflir.

Johansson stilte direkte spørsmål til ordføreren for kommunestyret, Per Ribacke fra Sosialdemokratene, om hvordan kommunen garanterer for jenters sikkerhet i skolen og hvordan man håndterer hendelser med seksuelle overgrep.

Svaret han fikk fra Per Ribacke var svært overraskende.

Ribacke svarte at kommunen «ikke gjør noen forskjell på jenter og gutter» og at han derfor ikke «forstår problemstillingen». På det andre spørsmålet henviste han bare til kommunens plan for «diskriminering».

SD-politikeren sier til Fria Tider at politikerne «i hovedsak hånflirte» av ham under kommunestyremøtet når han tok opp skolevoldtekten. Han påpekte også at Per Ribacke gjorde narr av saken senere under møtet.

Les også: Svensk jente voldtatt med pistol i munnen av innvandrere

Overgriperne er flyttet

Etter at Fria Tider gransket saken har de to afrikanske guttene nå blitt flyttet fra skolen. Det er derimot uvisst om de bare er flyttet til en annen skole, eller om de har blitt tatt hånd om på andre måter.

Foreldre bytter skole

Mange foreldre har etter den siste ukens avsløringer valgt å flytte barna sine fra Grönkullaskolan.

De reagerer blant annet sterkt på den manglende informasjonen fra skoleledelsen og kommunen.

Flere foreldre holder også barna sine hjemme fra skolen inntil kommunen kan garantere for barnas sikkerhet, eller til de har funnet en annen skole til dem.

Les også: Flyktningbarn dømt for grov gjengvoldtekt i Sverige

Skolen holder stengt

Skolen har også måttet holde stengt etter at bygningen ble utsatt for grovt skadeverk på søndag kveld.

I tillegg skal den kvinnelige rektoren ved skolen ha mottatt en rekke trusler på sosiale medier.

Foreløpig er det ikke kjent om skadeverket henger sammen med avsløringene om skoleledelsens håndtering av skolevoldtekten.

Relatert: