Rasende over kravmentalitet fra innvandrere

«Når jeg hører om saker der flyktninger kommer hit med kravmentalitet, griskhet og mangel på takknemlighet, blir jeg sint», sier politikeren for Venstre i Danmark, Inger Støjberg. «De er blitt tatt imot som flyktninger, og da må man minimum kunne forvente at de kommer hit og viser takknemlighet overfor det danske samfunnet», sier hun til en danske avisen Berlingske Tidende.

Årsaken til integreringsministerens raseri er at det er avdekket flere tilfeller med triksing for å oppnå boligstøtte. Det danske systemet fungerer slik at kommunene er forpliktet til å skaffe boliger til de flyktningene som utlendingsmyndighetene sender til dem. Men kommunene har ingen plikt til å skaffe bolig til en familie som kommer til Danmark på reglene om familiegjenforening med en mindreårig flyktning.

Det har ført til at det er blitt stadig mer vanlig at foreldre og søsken som kommer til Danmark for å bli gjenforent med en sønn, bror eller søster søker om asyl i Danmark. Dermed kommer de foran i boligkøen, skriver Berlingske Tidende. Antallet slike saker der personer endrer oppholdsstatus er flere hundre vært år, ifølge de danske utlendingsmyndighetene. Når de søker om asyl er de danske myndighetene forpliktet til å gi dem flyktningstatus, sier integreringsministeren til Berlingske Tidende.

Berlingske Tidende viser til et eksempel der en ni år gammel jente kom alene til Danmark og fikk oppholdstillatelse i Taarnby. Hun søkte om familiegjenforening med sin far og tre søsken. Da de kom til Danmark møtte de flere ganger opp på et lokale rådhuset for å be om bolig, men fikk beskjed om at kommunen verken hadde plikt eller mulighet til å hjelpe. To måneder senere fikk kommunen brev fra utlendingsmyndighetene om at familien hadde fått status som flyktninger og at kommunen derfor måtte skaffe dem bolig.

Byens sosialdemokratiske ordfører sier til Berlingske Tidende at det står 151 av byens egne innbyggere på venteliste for å få kommunal bolig fordi de er i en akutt nødssituasjon. Samtidig har kommunen vært nødt til å skaffe bolig til 51 flyktninger de siste seks månedene. Både han og integreringsministeren er frustrert, og integreringsministeren sier hun vil forsøke å finne en måte å få slutt på misbruket på.

Dansk Folkepartis innvandringspolitiske talsmann, Martin Henriksen, mener problemet kan løses ved å lage et forslag som sier at man ikke kan søke om asyl dersom man allerede har fått tillatelse til å bo i Danmark og derfor ikke kan sies å være forfulgt. Han legger til at Dansk Folkeparti uansett vil støtte alle forslag som regjeringen måtte komme opp med for å stanse den uakseptable praksisen.