Felles for dem alle er at deres hjerte banker for Sverige og vår drivkraft er helt og holdent hva som er best for Sverige, sier partileder Gustav Kasselstrand.

En av de som har meldt overgang fra Sverigedemokraterna og til det nye Alternativ för Sverige er Jeff Ahl. I videoen vi har lagt ut nedenfor taler han i riksdagen om et av de viktige temaene som AfS vil belyse. Hvordan man ønsker å sende hjem hundretusenvis av ulovlige innvandrere som fremdeles oppholder seg i Sverige. De lever av kriminalitet og er en stor belastning for det svenske samfunnet. Ahl påpeker også hvordan politiet i Sverige har mistet det såkalte voldsmonopolet.

Les også: Alternativ för Sverige – nytt innvandringskritisk parti i vårt naboland

Ahl påpeker også hvordan Sverige er i den innledende fasen av en systemkollaps, der samfunnet ikke lenger klarer å tilby sine innbyggere verken trygghet eller lov og orden.

Det påpekes blant annet at antallet anmeldte seksualforbrytelser har økt med 377 prosent siden 1987. Antallet forbrytelser mot «liv og helse» har økt med 145 prosent. I 1990 hadde Sverige tre utenforskapsområder. I dag er tallet nærmere 200.

I kategoriene overfallsvoldtekter og gjengvoldtekter er overgriperne så og si eksklusivt innvandrere.

I helsesektoren opplever man nå et så høyt trykk på grunn av masseinnvandringen at pasienter og brukere har betydelig større fare for å bli feilbehandlet eller dø under behandling og omsorg. Hvert fjerde pasient-dødsfall innen helse og omsorg kommer som følge av overbelastning hos de ansatte.

Ahl påpekte at de kriminelle elementene som herjer i forstedene og skaper uro og frykt, samt belaster politi, brannvesen og ambulansetjenesten ikke skal kunne gjemme seg bak innvilget oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Disse skal kunne tas tilbake hvis man svindler trygdesystemet eller bedriver grov og organisert kriminalitet.

Alternativ för Sverige vil aldri inngå avtaler eller gjennomføre politikk som vil skade Sverige, sier Ahl i sin tale i Riksdagen.

Her er et intervju med partileder Gustav Kasselstrand på Expressen-TV: