Politiet på multikulturelle skoler i USA får militære automatvåpen

Volden i de flerkulturelle skolene i flere byer i USA blir grovere. Som en direkte konsekvens av dette har mange skoler metalldetektorer ved inngangene til skolene og flere skoler har også bevæpnet politi.

Nå ønsker man også at skolepoliti som patruljerer korridorene i skolene skal få bære militære automatvåpen. Flere andre flerkulturelle bydeler i Los Angeles-området tillater allerede sine politifolk å bære militærvåpen i skolene på grunn av den eskalerende volden mellom afroamerikanere og latinamerikanere, som når som helst kan blusse opp til regelrette raseopptøyer og etniske gjengkriger i skolene.

HØY SIKKERHET: Skolene i Compton har både sikkerhetssjekk utenfor skoleområdet og metalldetektorer før man går inn i bygningene. Nå skal politiet få militære automatvåpen. (Bilde: Manuel Dominguez High School )
HØY SIKKERHET: Skolene i Compton har både sikkerhetssjekk utenfor skoleområdet og metalldetektorer før man går inn i bygningene. Nå skal politiet få militære automatvåpen. (Bilde: Manuel Dominguez High School )

Rasismen mellom latinamerikanerne og afroamerikanere ligger som grunnlag for disse konfliktene. Ifølge en amerikansk studie er sorte amerikanere de mest rasistiske, mens hvite amerikanere er de minst rasistiske i USA. Om en objektiv stude om rasisme hadde blitt utført i Norge så skulle resultatet sannsynligvis bli lignende. Dette fordi etniske nordmenn er kjente for å være svært tolerante og er imot all form for rasisme eller forskjellsbehandling.

Ifølge en studie om rasisme internasjonalt kan man også logisk trekke denne konklusjonen ettersom Norge, og andre land i Norden, anses å være verdens absolutt minst rasistiske land, mens innbyggere fra land som masseinnvandrer til Norge, anses å være betydelig mer rasistiske.

Nå tillater altså skolene i Compton, som er en av USA’s mest kjente flerkulturelle områder og på grunn av sine konstante etniske og voldsomme konflikter mellom latinamerikanere og sorte, politiet å bevæpne seg med militære atuomatvåpen. Dette viser at flerkulturen fører til en så uutholdelig situasjon at man selv i skolene krever militært utstyr for å stoppe volden.

MER MILITÆRISERT: Skolepolitiet i Los Angeles har også kjøretøy av militær grad.
MER MILITÆRISERT: Skolepolitiet i Los Angeles har også kjøretøy av militær grad.

Dessverre er det nok bare et tidsspørsmål før lignende sikkerhetstiltak må innføres i norske flerkulturelle skoler, når etniske konflikter blir vanligere og mer voldsomme.