Polen trosser EUs dom – nekter å ta imot asylsøkere

UTENRIKS/EU

EU-domstolene har besluttet at unionen har rett å tvinge medlemslandene til å ta imot kvoter av ikke-integrerbare asylsøkere fra den tredje verden. Polens utenriksminister Witold Waszczykowski sier imidlertid at Polens sikkerhet står høyere enn EUs krav og nekter å etterfølge domstolens beslutning.

Forrige uke besluttet EU-domstolen at den europeiske unionen har rett til å tvinge medlemsland til å ta imot et bestemt antall asylsøkere fra den tredje verden.

Slovakia og Ungarn ønsket at EU-domstolen skulle avvise Europarådets beslutning om tvangskvoter, men domstolen avslo dette ønsket.

Ifølge dommen har Europarådet ikke gjort noen feil i sin beslutning om å tvinge gjennom den mislykkede asylpolitikken og skape kaos hos de landene i Europa som ennå ikke har blitt ødelagt av masseinnvandringen.

Men uansett hva EU sier, og uansett hvilke tiltak unionen truer med, så vil Polen fortsatt nekte å gjøre sitt land etnisk multikulturelt. Man kommer aldri til å fylle landet med ikke-vestlige og muslimske innvandrere.

– Polens sikkerhet er viktigere enn EUs grunnløse beslutning vedrørende flyktningspørsmål, sier Polens utenriksminister Witold Waszczykowski, ifølge nettsiden Breitbart.

KLAR TALE: Polens utenriksminister, Witold Waszczykowski sier at landet setter sine innbyggeres sikkerhet og fremtid foran EUs tvang og krav om skadelig flerkulturell innvandring fra lovløse terrorstater i Midtøsten og Afrika.

Waszczykowski får støtte av landets statsminister, Beata Szydlo, som mener at EU-domstolens beslutning «absolutt ikke endrer den polske regjeringens syn når det gjelder innvandringspolitikken».

Tidligere har også Ungarns statsminister, Viktor Orbán sagt at han ikke ville etterkomme EUs ordre.

Her holder Beata Szydlo en tale til den polske riksforsamlingen tidligere i år, i forbindelse med EU-debatten om påtvungen innvandring.

Polen er åpen for innvandrere

Polen på sin side har åpnet grensene sine, ikke for migranter med fremmed kultur og religion fra andre siden av jordkloden, men for nabolandene i øst.

Over 1.3 millioner ukrainere har kommet til Polen det siste tiåret for å jobbe. Ukrainerne har kommet som følge av konflikten med Russland, hvor både jobber og økonomi har gjort livet vanskeligere.

Dette har sørget for at tomrommet etter de rundt 2 millioner polakkene som reiste vestover for å jobbe i blant annet Tyskland, England og Norge fylles opp.

Ukrainerne på sin side er både kulturelt, språklig og etnisk nærmere polakkene enn for eksempel somaliere, tyrkere eller syrere, som for tiden oversvømmer EU.

Ukrainerne er også i mange tilfeller godt utdannet, arbeidsomme, samt respektfulle som nye borgere. Over 30.000 av dem har skrevet seg inn på høyskoler og universiteter over hele Polen.

ARBEIDSKRAFT: Den tryggeste og mest stabile måten å lede en nasjon er å ha en kontrollert innvandring, helst fra naboland med lik kultur, historie og språk. Et eksempel på dette er hvordan ukrainere har kommet til Polen de siste årene. Økonomien går godt, arbeidsledigheten er historisk lav og ingen nyhetssaker kommer ut om konflikter relatert til etnisitet, religion eller rasisme. Polen har heller ikke måttet bekymre seg over radikalisering eller terrorfrykt fra sine nye ukrainske migranter. Dette ønsker nå EU å endre på. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Polen nyter for øyeblikket en 4 prosents årlig økonomisk vekst, samt har en historisk lav arbeidsledighet. Det vil i så måte være galskap å åpne grensene for store folkegrupper som aldri vil bidra mer enn de tar fra fellesskapet, slik det er med ikke-europeiske migranter.

Et annet aspekt er at man nå ser en retur av de polske utflytterne som reiste for å jobbe i Vesten de siste tiårene. De kommer hjem med oppsparte midler som vil bli introdusert til den allerede gode polske økonomien.

Ukrainerne på side vil også med tiden reise hjem, når situasjonen med årene blir bedre og mer stabil der. Også de med penger og kunnskap, som de vil investere i ukrainsk økonomi.

I Vest-Europa blir de ikke-integrerbare, ulønnsomme ikke-vestlige migrantene og asylsøkerne i all hovedsak et sort hull, hvor penger og velferd suges inn i for aldri å bli tilbakebetalt. De vil heller aldri reise hjem til sine opprinnelsesland, halve kloden borte.

Det har vist seg at ethvert europeisk land som har sitt folk og nasjons beste hensikter, og trosset EUs krav og beslutninger om tvangsinnvandring av mennesker fra ikke-europeiske land, har unngått både etnisk og religiøst betinget uro, samt terrorangrep.