Obama vil tvangsblande hvite forsteder

Om det har blitt noen særlig forandring så må det i så fall være til det verre.  Afroamerikanerne merker lite til de store forbedringene som skulle komme, men blant den hvite arbeider- og middelklassen skjer det større forandringer, utelukkende til det verre.

Reguleringsplaner for å tvangsblande hvite nabolag og amnesti for millioner av ulovlige innvandrere er blant de skremmende og noe orwellianske planene Obama-administrasjonen har, og som nå kan bli satt ut i live.

Manglende Mangfold

Det er tydeligvis et stort problem i USA at altfor mange  byer og nabolag er altfor lite mangfoldige, eller sagt på en annen måte; de er alt for hvite.

Løsningen er så enkel som den er orwelliansk.

Myndighetene skal gå inn og sjekke postnummer for postnummer for å finne ut hvor mangfoldige de ulike stedene i USA er. Deretter skal kartlegge den rasemessige sammensetningen i de ulike nabolagene. På de stedene som har altfor lite mangfold, eller sagt på en annen måte; er alt for hvite, skal man gå inn med såkalte «zoning«- eller reguleringsplaner.

Disse reguleringsprosjektene har til og med sitt eget departement (HUB). Hensikten med disse prosjektene er å bygge kommunale og statlige boenheter som er billige å leie og eie, så man kan flytte afroamerikanere og latinamerikanere inn i hovedsakelig hvite nabolag.

Hvis den nye reguleringsloven blir vedtatt, den er ventet i desember, vil statlige byråkrater gå gjennom bygning for bygning, og nabolag for nabolag, på leting etter såkalte segregerte områder. Det vil si områder hvor det bor alt for mange hvite. Statlige byråkrater kan med andre ord gå inn og omregulere de nabolagene de finner altfor segregerte.

De vil da bli tvunget til å tillate bygging av subsidierte og billige boenheter for å tiltrekke seg minoriteter med lav inntekt eller som går på trygd.

Dette er en del av Obama-administrasjonen sin ambisiøse plan for å eliminere rasesegregering.

Amnesti til millioner

57 prosent av innbyggerne i USA er motstandere av å gi amnesti til ulovlige innvandrere. Hele 77 prosent ønsker ulovlige innvandrere sendt hjem.

Dette bryr Obama-administrasjonen seg svært lite om.

I juni måned i år lovet Obama å «fikse så mye som mulig av innvandringssystemet selv, utenom Kongressen».

Det hvite hus forbereder seg nå på å gi amnesti til millioner av ulovlige innvandrere og arbeidstillatelser og såkalte green cards til opp imot 34 millioner personer.