Etter en rekke voldsepisoder og trusler mot både lærere og elever skal lærernes fagforbund og verneombudet ha krevd at skolen stenges.

Ifølge det svenske undervisningsdepartementets database Siris,  så har over 93 prosent av skolens elever utenlandsk bakgrunn.

D
STENGT: Den svært multikultrelle Värner Rydénskolan er stengt på ubetstemt tid. 93 prosent av elevene er ikke-etnisk svenske. Langvarig bråk, vold og trusler ved skolen har ført til at lærerens fagforbund har nektet sine medlemmer å jobbe der. (Foto: Malmö.se).

– Verneombudet har sett flere hendelser med bråk og uro, og nå har det gått så langt at man ikke kan garantere for elevenes og lærernes sikkerhet på skolen, sier Catharina Niwhede, som er distriktsleder for Lærernes riksforbund i Malmø.

– Elevene skal ikke komme til skolen på mandag. Den er stengt. Det er som en fabrikk med farlig arbeidsmiljø. Da kan man ikke komme inn og jobbe der, fortsetter hun.

Beslutningen om å stenge skolen ble tatt på fredag og gjelder fra og med mandag og inntil videre. Beslutningen ble tatt av verneombudet fra både Lærerforbundet og Lærernes Riksforbund, som mente at man ikke kan garantere sikkerheten til elever og lærere.

D
UTRYGT: Mange skoler i svenske drabantbyer er plaget med bråk og uro. Vektere og politi må ofte patruljere områdene rundt skolen for å passe på. Her fra en skole Göteborg. (Foto: Realisten.se).

Värner Rydénskolen har vært en problemskole ganske lenge, men problemene økte etter at Örtagårdsskolan, en ennen flerkulturelle skole i den svært innvandrertette bydelen Rosengård, ble stengt i høst og elevene i forbindelse med dette ble flyttet til Värner Rydénskolen.

Byråkratene i kommunen trodde lenge at det var skolebygningen som det var noe feil med og at problemene skulle løse seg om man flyttet alle elevene til en annen skole. Niwhede var derimot en av de som var skeptisk til at det skulle fungere å slå sammen to multikulturelle problemskoler med hverandre.

– Vi advarte imot dette og fikk dessverre rett, avslutter hun.

Relatert:

– Svensk skole forbyr det svenske flagget – vaginakunst er imidlertid tillatt

– Førskole i Sverige satt i brann – innvandrerungdommer angrep brannmenn

– Norske elever flykter fra flerkulturell skole i Asker

– 9-åring gjengoverfalt ved den flerkulturelle skolen Hagaløkka i Asker

– Legger ned skole for å få råd til flyktninger

– Politiet på multikulturelle skoler i USA får automatvåpen