Island med lovforslag som vil forby religiøs og rituell omskjæring av guttebarn

Salmann Tamimi, presidenten for den muslimske foreningen på Island, beskrev lovforslaget som et «angrep på religionen».

Å omskjære jentebarn har vært forbudt på Island siden 2005, men det finnes ennå ikke en lov med forbud av omskjæring av guttebarn.

Omtalen av omskjæringen betegnes som et «overgrep» ifølge det nye lovforslaget, som sier at den eneste gangen inngrepet kan aksepteres er i for «helsemessige grunner».

Omskjæring av guttebarn er en av de mest vanlige kirurgiske inngrepene i verden. En nylig studie viser at rundt 38 prosent av alle menn i verden har gått gjennom omskjæring av penis som baby.

Halvparten av disse utføres på bakgrunn av foreldrenes religiøse tro.

Selv om viktigheten av omskjæringen av guttebarn i islam er omstridt, hvor noen muslimske grupper sier det er obligatorisk, mens andre bare anbefaler det, så er omskjæring et stort og feiret rituale, uansett hvor islam blir praktisert.

For jøder så er  omskjæring av guttebarn et dypt innarbeidet rituale med tung symbolsk betydning og enhver jødisk guttebaby blir omskjært innen en uke etter fødselen.

Biskopen på Island, Agnes M. Sigurðardóttir, har kritisert lovforslaget og kriminaliseringen av religiøse ritualer for jøder og muslimer, og vil heller se et forbud mot usikre omskjæringer.

I en uttalelse til avisen Independent, har sjefsrabbi Pinchas Goldschmidt, president for sammenslutningen av europeiske rabbinere, uttalt at han er «veldig bekymret» for forslaget på Island.

Selv om den jødiske populasjonen på Island er liten, så kan vi ikke ignorere den farlige presedensen dette setter for Europa, og de konsekvensene det har på jøders mulighet til å utøve sin religion på en åpen og fri måte.

Silja Dögg Gunnarsdóttir mener at religiøs omskjæring av guttebarn bør forbys. (Foto: Althinigi.is).

Det er regjeringspolitikeren Silja Dögg Gunnarsdóttir fra det islandske partiet Framsóknarflokkurinn som står bak forslaget. (Partiet tilsvarer det norske senterpartiet ideologisk).

Jeg mente ikke at det var nødvendig å konsultere de religiøse lederne i landet før vi la frem forslaget, sier hun til Independent.

Jøder er velkomne på Island. Men dette er om barns beskyttelse og barns rettigheter. Det kommer først og før de religiøse rettighetene til voksne.

Hvert menneske, uansett kjønn eller alder, skal ha mulighet til å måtte gi fullmakt for et slikt inngrep som er unødvendig, irreversibelt og kan være skadelig. Hans kropp, hans valg, sier Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Mens noen studier sier at omskjæring kan føre til smerte og alvorlige langvarige konsekvenser – inkludert infeksjoner, blødninger, seksuelle problemer og psykologisk trauma – sier andre studier at de positive helseeffektene oppveier for risikoen.