Innvandrergjeng slo istykker statue av jomfru Maria

MISHANDEL OG VANDALISME: En eldre mann som ba for sin døde kone i en park i Italia, ble overfalt og mishandlet av en gruppe muslimske menn. De tok fra ham bildet av hans avdøde kone og knuste statuen av jomfru Maria han ba til. (Foto: Privat).
UTENRIKS/ISLAM

Stemningen er iferd med å roe seg ned i Italia etter at en gjeng med muslimske innvandrere mishandlet en eldre kristen mann og deretter vandaliserte en statue av jomfru Maria som sto i nærheten.

Ifølge lokal media skal hendelsen ha funnet sted på nyttårsaften i en park i byen Perugia i Italia. En eldre kristen mann hadde tatt med seg et bilde av sin avdøde kone til en minneplass i en park med en statue av jomfru Maria, for å minnes henne og for å be en bønn.

D
ITALIA: Hatkriminaliteten skal ha skjedd i byen Perugia i Italia. (Foto: Friatider.se/Google maps).

Plutselig dukket fem menn opp, mishandlet mannen, tok ifra ham fotografiet av hans avdøde hustru og slo deretter istykker Maria-statuen. De skal ifølge avisen også ha urinert på plassen og moret seg ved å sparke fotball med restene av statuen.

Hendelsen har skapt sterke følelser i byen og en religiøs kirkeleder har gått ut og fordømt det som skjedde, samtidig som han har forsøkt å glatte over og strekke ut en forsonende hånd for å stoppe islamfiendtlige følelser.

– Vi må ikke glemme at innen islam så er Maria meget viktig som mor til profeten Jesus, sa han og fortsatte:

– Man skal ikke tolke denne vandalismen, som jeg selvsagt fordømmer på alle måter, som et tilfelle av religiøst hat.

Nettavisen Imolaoggi.it skriver allikevel at hendelsen på nyttårsaftenen ikke er den første av sitt slag i Italia, der antallet hatforbrytelser mot kristendommen har økt de siste årene. Avisen tar opp tre lignende tilfeller der statuer av jomfru Maria har blitt vandalisert.

Symbolismen med å vandalisere kristne statuer

Også i Syria der muslimer har tatt over kristne landsbyer skal de bedrive omfattende hærverk og ramponering av kirker og kristne symboler:

Antirasister og venstreekstremister

Men ikke bare muslimer ønsker å knuse og ødelegge kristne symboler. Også antirasistiske og kommunistiske grupper bedriver den samme typen ødeleggelser ovenfor vår vestlige kulturarv. Her fra venstreradikale opptøyer i Roma i 2011: