Fortsatt internasjonalt søkelys på Barnevernet

Utenlandske politikere mener at barnevernet, ved ikke å begrense omsorgsoverdragelsene til tilfeller det beviselig har foregått omsorgssvikt, bryter menneskerettighetene. Kritikken mot Norge har vært reist både i utenlandske nasjonalforsamlinger som i Tsjekkia og Romania, og i Europaparlamentet og Europarådet. Og den er ikke stilnet.

I disse dager har den engelskspråklige indiske avisen Sunday Guardian en artikkelserie om det norske barnevernet. Blant de som har bidratt er Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. «I løpet av mitt politiske liv har jeg oppnådd grundig innsikt i barnevernet og nær kontakt med mange av familiene som er berørt. Jeg vil gå så langt som å si at de har blitt rammet av katastrofe,» skriver han blant annet. Selv etter fire år med Fremskrittspartistatsråd i Barnedepartementet mener han at Barnevernet fortsatt er «en stat i staten».

«Barnevernet, Norsk Barnevernstjeneste fjerner ikke barn fra foreldrene uten grunn, eller gjør de? Jeg må innrømme at jeg selv har vært blant de som trodde at det må være en veldig god grunn til å ta barn i omsorg. Det første du tenker på er at foreldrene sannsynligvis har utsatt barna for vold eller forsømmelse, det er narkotika- eller alkoholproblemer i familien, eller de har på annen måte utsatt barna for alvorlig forsømmelse,» skriver han, men konstaterer at slik er det ikke.

Ikke bare internasjonale aviser, men også mange TV-selskaper har de siste årene viet Barnevernet stor oppmerksomhet og blant annet produsert dokumentarprogrammer. Den ferskeste dokumentaren er laget av tyske info.arte.tv.

Dette programmet kan du se her. Link