FN-sjef: «Europa må åpne sine grenser for alle»

Det var under en paneldiskusjon om innvandring i Berlin at Peter Sutherland hevdet at europeiske ledere må takle populisme, som han mener strider med den europeiske unions (EUs) verdier.

Sutherland sier videre at EU må finne en løsning på «problemet» med «fremmedfiendtlig populisme» og kaller på opposisjonen for å åpne grensene i tråd med «verdiene til EU – menneskeverdet og likestilling av mennesker».

Les mer: President Obama: «Europas ukontrollerte innvandring er et problem»

Han mener at europeiske ledere må slutte å «trå forsiktig» rundt migrasjonsspørsmålene og at «det er nødvendig» for å forene seg med EUs verdier, som han oppfatter som åpne grenser, også for økonomiske migranter.

Sutherland utdyper: «Vi snakker ikke bare om flyktninger. Vi snakker også om økonomiske migranter, mange av dem kan være fremtiden til Europa. Noen er allerede blitt det. De er overlevere. De skal ikke bare bli avvist som en irrelevans. »

Les mer: Ber Europa ta opp lån på tusenvis av milliarder for å finansiere asylstrømmen

Tilbake i 2012 uttalte Sutherland at de europeiske landene må bli flerkulturelle. ”Uansett hvor vanskelig det det måtte være å forkynne dette for innbyggerne i disse landene.» Han kalte også migrasjon en «avgjørende faktor for økonomisk vekst.»

Han mente dessuten at EU sin oppgave er å undergrave homogenitet hos sine medlemsland. Irlands tidligere justisminister pekte også på nasjoner som USA, Australia og New Zealand, der folk av europeisk opprinnelse snart vil være en minoritet, som vellykkede eksempler på nettopp dette.

Les mer: Dalai Lama kritiserer masseinnvandringen: «Tyskland kan ikke bli et arabisk land»

Hva med Japan?

På den annen side minsker befolkningen i Japan drastisk som følge av nasjonens lave fødselrater blant kvinnene. Landet har allikevel gjentatte ganger avvist diskusjoner rundt masseinnvandring.

Les mer: Paven: «Europa er utsatt for en arabisk invasjon – og det er bra»

Det internasjonale pengefondet bemerket at utenlandsk arbeidskraft kun utgjør 0,3 prosent av Japansk arbeidskraft. Til tross for dette er ledigheten i landet på bare 3,2 prosent og den japanske befolkningen nyter godt av å være blant landene med de høyeste levestandardene i verden.

Frieord har skrevet om Peter Sutherland før:

Relatert: