«Flyktninger» bak 90 prosents økning av voldelig kriminalitet i Tyskland

Voldskriminaliteten i Tyskland økte med ca. 10 prosent i 2015 og 2016, viser en ny studie. Hele 90 prosent av denne økningen tilskrives unge mannlige asylsinnvandrere.

Kriminologen Christian Pfeiffer, en av forskerne bak studien, sier at det er store ulikheter mellom ulike innvandrergrupper avhengig av hvor de kommer fra og hvor høye sjanser de har for å bli i Tyskland.

Asylsøkere som anses å være krigsflyktninger og som har relativt bra sjanser for å få opphold, er mer tilbøyelige å unngå problemer, hevder han.

Som eksempel skal 17 prosent av voldsforbrytelsene som tilskrives innvandrere i delstaten Niedersachsen, ha blitt begått av nordafrikanere asylsøkere, en gruppe som utgjør mindre enn en prosent av alle registrerte «flyktninger».

Asylsøkere fra Nord-Afrika har også ganske små sjanser for å få flyktningstatus og deretter statsborgerskap i Tyskland.

Situasjonen er helt annerledes for de som så snart de kommer hit opplever at de er uønsket her, som ikke har noen sjanser å jobbe eller få bli her, sier Christian Pfeiffer.

Myndighetene vil allikevel ikke stanse innvandringen, men tvertimot øke den gjennom økt familiegjenforening. De mener nemlig at innvandrere som får gjenforenes med sine familier kommer til å begå færre lovbrudd. Mange unge mannlige «flyktninger» som bor i Tyskland oppgir å ikke ha mødre, søstre og kvinnelige partnere, som ifølge studien fungerer som en «voldsdempende siviliserende kraft», skriver Reuters.

Bare under 2015 søkte 1.1 millioner personer asyl i Tyskland. Det fem ganger så mange som året før. Mennesker fra Syria var den største gruppen og utgjorde drøyt 400.000 av samtlige asylsøkere.