Familiemagasin: «Blonde og hyggelige familier er farlige, sannsynligvis høyreekstreme»

Med illustrasjoner av kun blonde kvinner og barn, går magasinet ut og forteller at vanlige foreldre må ta affære mot høyreorienterte familier og gjøre det klart at deres ideologi ikke noen plass i denne verden.

Baby og Familie er et mye lest blad i Tyskland, med en leserskare på 1.7 millioner og finnes ofte på apoteker og venteværelser hos leger over hele ladet.

Bladet innrømmer at bruken av ord som «høyreekstrem» gjerne gjør folk engstelige og bringer tankene på brennende asylmottak, gatepøbler og nazistiske grupper som angriper innvandrere, men mener at man overser en viktig kategori, nemlig «kvinner, familier og barn».

Reportasjen gjør det klart at nettopp den siste kategorien er «den store risikoen» ettersom disse er minst like farlige som gjenger med nynazister.

Bladet påstår at man gjenkjenner høyrevridde familier ved at de ikke stikker seg ut nevneverdig, er blonde, søte og engasjerte».

D
FARLIG: Ifølge bladet Baby og Familie i Tyskland er blonde jenter med fletter et tegn på at familien kan være høyreekstrem. Andre faretegn kan være at barna hører på foreldrene og oppfører seg pent. (Foto: Kronen Zeitung).

Fra Baby og Familie:

– Først av alt, de (høyrevridde familier red. anm) er hyggelige og engasjerte», forteller Michaela Köttig, sosiolog og forsker på høyreekstremisme ved instituttet for anvendt vitenskap ved universitetet i Frankfurt.

Forsker på høyreekstrem politikk, Eva Prausner, sier at det er en stor fare ved høyreorienterte familier at de virker helt normale.

På grunn av dette vil mange vanlige foreldre ha opprettet et normalt og godt forhold til dem, slik at de ikke lenger er marginaliserte og i verste fall kan få støtte.

Mens bladet innrømmer at det finnes ulike grader av høyreorienterte familier, så mener Baby og Familie at barnehager alltid må søke om bistand og hjelp når man møter på dem.

– Høyresiden har mange former. Definisjonen av hva som er ekstremt og hva som ikke er det, er vanskelig, skriver journalisten. Hun fokuserer på at alle tegn til høyrevridde tanker må takles fordi høyreorienterte kan spre sitt syn når de møter andre foreldre på lekeplassen.

Heike Radvan fra det kontroversielle Amadeu Antonio-stiftelsen advarer også mot barn i de høyreorienterte familiene:

– Barn fra høyreorienterte foreldre er ofte ikke annerledes enn andre barn, men de er ofte veldig høflige og snakker ikke så mye.

D
BARE HVITE OG BLONDE FAMILIER: Reportasjen benytter seg kun av hvite og blonde kvinner og barn som illustrasjon på farlige høyreekstremister. Legg merke til at jenta på bildet har pent flettet hår. Dette er et av faresignalene ifølge forsker Eva Prausner. (Foto: Faksimile Baby und Familie).

Selv om reportasjen slår fast at slike barn ikke er veldig vokale, så sier ekspertene som er intervjuet at det finnes en ondskapsfull baktanke bak høyreorientert oppdragelse, i den formen at foreldrene gir barna sine selvtillit.

De gjør dette, sier Prausner, i håp om at ‘deres avkom senere i livet vil viderebringe foreldrenes ideologi ut i verden’.

Köttig forklarer at høyreorienterte familier ikke er ulike andre vanlige familier på den måten at de lærer sin barn sine egne verdier. Den viktige forskjellen ved høyreekstreme grupper er imidlertid at disse verdiene er ‘sterkt forankret i germanske skikker og tradisjoner’.

Prausner sier at «høyreorienterte barn» er klar over at de må holde sine familieliv private, men hun legger til at et avslørende tegn på høyreekstremisme er om det ikke finnes noen amerikanske logoer på klærne deres.

Dette betyr imidlertid ikke at det finnes andre visuelle tegn som kan identifisere et barn fra en høyreorientert familie, forteller forskeren. Prausner advarer mot at selv om mennesker ikke ville gjenkjenne dem som dette, så er ‘pene fletter og lange skjørt’ et advarende signal om at barnet har høyreorienterte foreldre.

Rapporten råder blant annet barnehager hvordan de kan forberede seg på tilfeller der høyreorienterte foreldre skriver inn barna sine hos dem. Et av tiltakene er blant annet å skrive ned et verdigrunnlag og mål for barnehagen.

Det anbefales også at mødre og fedre bør bli involvert i foreldreorganisasjoner og kjempe mot høyreorienterte foreldre, fortsetter Baby og Familie. Bladet sier at de (foreldrene) bør ikke være redde for å konfrontere høyreorienterte foreldre direkte:

– Selv om det er vanskelig, så skal du umiddelbart sette grenser og fortelle at du ikke ønsker å høre dette, sier Köttig. Radvan støtter denne politikken og sier at ‘forståelse har ingen plass i slike situasjoner’.

Kritikk mot forskerne i reportasjen

Dr. Thomas Feist, riksdagsmann for kristendemokratene (CDU) i det tyske parlamentet har bedt om at myndighetene slutter å finansiere Antonio Amadeus stiftelsen, og påpekt at stiftelsen aksepterer og belønner trusler om vold og forfølgelse av mennesker på sin nettside.

Stiftelsen er grunnlagt og drevet av en eks-Stasi agent ved navn Anetta Kahane, som har uttrykt at EU må endre sin immigrasjonspolitikk slik at kontinentet ikke lenger vil ha en majoritet av europeere:

– Det er veldig viktig; vi må endre utdanningssystemet og selvforståelsen til nasjonene. De er ikke bare hvite mer eller bare svenske eller portugisiske eller tyske. De er multikulturelle steder i verden.

Kahane har blant annet uttalt at foreldre som er åpenlyst innvandringskritiske skal kunne miste omsorgen for sine barn og miste sine jobber.

D
KJEMPER MOT EUROPA: Anetta Kahane jobber mot den europeiske kjernefamilien og mener at tiden da Tyskland var et land for tyskere og Sverige var et land for svenskene er over. Vi er multikulturelle nå har Kahane blant annet uttalt i intervjuer på TV.

Dr Feist påpeker at den venstreorienterte stiftelsens nettside går etter partier og politikere som ‘farlige’ og ‘høyreorienterte’, og bidrar til myndighetenes forfølgelse av de menneskene som åpenlyst kritiserer masseinnvandringen og migrantenes voldelige oppførsel mot det tyske folket.

Reportasjen har hevet endel øyenbryn i Tyskland og det har dukket opp endel kritikk fra bekymrede lesere som lurer på hva Baby og Familie mener med å spesielt peke ut blonde mødre og barn i så stor grad. At det å gjøre dette nettopp er definisjonen på den rasismen de påstår seg kjempe imot.

Relatert: