Sist uke slapp Europol sin TE-SAT-rapport for året 2016. Rapporten kommer med fakta og statistikk over terrorisme og voldelig ekstremisme innen EU, samtidig som den identifiserer trender og utvikling innen området.

Informasjonen hentes inn fra de ulike medlemslandene og settes sammen av Europol.

Les mer: Europol: 5.000 islamister oppholder seg i Europa

Rapporten har blitt gitt ut årlig siden 2007 og kartlegger også de bakenforliggende drivkraftene til terrorismen. I årets rapport deles disse inn i fem hovedområder. Jihadisme, separatisme, venstreekstremisme, høyreekstremisme og forbrytelser med personerlige motiv.

Ifølge Europol var det 142 terrorangrep i 2016 i åtte ulike medlemsland, hvorav Storbritannia sto for mer enn halvparten med 76 rapporterte angrep. Totalt var det 33 prosent færre angrep i Europa under 2016 i forhold til 2015. 142 mennesker ble drept og 349 ble alvorlig skadet.

Les mer: Tysk polititopp: Å leve med terrortrusler er «den nye normalen» i Europa

Til tross for den totale nedgangen av antallet angrep, så økte antallet angrep utført av anarkistiske og venstreekstreme grupper med over 100 prosent sammenlignet med året før.

Venstreekstrem grupper utførte 27 ganger flere angrep enn høyreekstreme, som sto for et angrep som ble innrapporert i Nederland.

Det vanligste motivet til terrorangrep var seperatisme. Av de totalt 142 angrepene var 90 utført av grupper som ønsker egne landområder, opplyser Europol.

Les mer: Europol: «Udiskutabelt» at terrorister kommer til Europa skjult som flyktninger

Her er en video som viser hvordan venstreekstremister i Frankrike angriper en mørkhudet politimann.

Les mer: Venstreekstremister tenner på innvandrere sine biler i Tyskland

Les mer: 9 av 10 venstreekstremister bor hjemme hos mamma

Disse angrepene fant for det meste sted i Storbritannia med 76 angrep, Frankrike med 18 og i Spania som rapporterte fem.

Kun 13 av de totalt 142 angrepene hadde jihadisitiske motiv. Alikevel var disse de mest blodige og de som krevde flest menneskeliv. 135 av de 142 døde og 374 av de 379 mest alvorlige skadede var ofre for jihadistisk terror.

Les også: Antirasistisk Senter ønsker ikke oversikt over moskeér i Norge – har selv koblinger til terrormoské i Oslo

En annen oppsiktsvekkende opplysning er den store minskningen av antall angrep der skytevåpen var involvert. I fjor ble det rapportert kun seks slike angrep av EUs medlemsland. En betydelig reduksjon sammenlignet med året før da hele 57 væpnede angrep ble rapportert.

Les også: Europol: «Høyreekstremister minst farlige i Europa»

Les også: Studie: Svake menn liker sosialisme

Relatert:

Artikler relatert til jihadisme: