Dyster utvikling for innbyggerne i Iran

Iran hevdes å være et verdens mest undertrykkende regimer, som henretter flere «kriminelle» enn noe annet regime i verden, undertrykker minoriteter og har innført strenge sharialover. Men hvordan er situasjonen på andre områder?

Den amerikanske tenketanken Clarion Project har sett på situasjonen i det prestestyrte landet når det gjelder selvmord, narkotikabruk og fattigdom. Det er dyster lesning.

Selvmord er på vei oppover, særlig blant kvinner. I forhold til folketallet har Iran flest selvmord av landene i Midtøsten og ligger på tredjeplass i verden på den triste statistikken. Ved siden av den høye selvmordsraten blant kvinner blir det ifølge Clarion Project rapportert om at et økende antall tenåringer begår selvmord.

Narkotikaavhengighet er nok en katastrofal følge av mullaenes styre i Iran. Mengden narkotika sprer seg blant kvinner og ungdom i rekordfart og statlige medier siterer eksperter som anslå at minst 8 millioner iranere misbruker narkotika.

Uvanlig mange iranere dør i bilulykker. Irans veier anses som svært farlige, ettersom mullaene nekter å bevilge de nødvendige budsjettene for å gi trygge veier. 20.000 mennesker dør hvert år i Iran og 300.000 skades. Det er 150 % mer enn det globale gjennomsnittet.

Fattigdom har økt til en grad at mange iranere har måttet ty til å samle gjenvinnbare produkter, matvarer og annet søppel for å få endene til å møtes. Landet har også mange hjemløse som sover utendørs.

Alt mens Iran er et land som sitter på et stort hav av råolje og naturgass. Arbeidsledigheten er nå en kritisk og økende krise. Nesten 15 millioner mennesker er arbeidsledige i Iran, ifølge en iransk økonomiekspert.

Sjiaprestenes politikk har bokstavelig talt ødelagt hele «middelklassen» i Iran, slik at befolkningen er delt mellom en liten prosentandel med massive rikdom, og en høy andel som lever i fattigdom. «30 % av landets befolkning er underernært og har ikke brød å spise,» innrømmer Ali Akbar Sayari, assisterende helseminister i regjeringen til Irans president Hassan Rouhani.

Fattigdommen har økt problemet med barneekteskap fordi mange familier føler seg tvunget til å avgi sine små døtre gjennom arrangerte ekteskap. «43.000 jenter i alderen 10 til 15 er nå gift i Iran», ifølge regimets egne tjenestemenn.

Iran har en urban befolkning på 65 millioner, hvorav en tredjedel bor i utkanter av byer i områder som kan defineres som slum med skur som boliger. Andre, som det islamske lederskapet, lever i luksus. Apparatet knyttet til Irans øverste leder Ali Khamenei har rikdommer på en verdi på rundt 95 milliarder dollar, skriver den amerikanske tenketanken.

Irans miljø er også på randen av fullstendig utslettelse. «Hvis vannkrisen i Iran fortsetter vil landet snart bli svært lik Somalia og 50 millioner iranere vil bli tvunget til å forlate landet,» har Isa Kalantari, Rouhanis rådgiver i vann og landbrukssaker, uttalt.

Også analfabetisme plager millioner av iranske barn som er fratatt utdanning på grunn av familiens økonomiske og sosiale problemer. Iran har en befolkning på 10 millioner analfabeter pluss 10 millioner med lave leseferdigheter, ifølge Rouhanis viseutdanningsminister.