Det svenske folket byttes ut i rekordfart

MINORITET. I aldersgruppen 0-44 år kan etniske svensker være en minoritet om bare 16 år.
MASSEINNVANDRING

Den demografiske sammensetningen i Sverige er i sterk forandring og kan best beskrives som et rent befolkningsbytte. Andelen innvandrere i Sverige har siden årtusenskiftet økt dramatisk samtidig som antallet etniske svensker har gått ned. Andelen personer med utenlandsk bakgrunn nærmer seg nå 30 prosent av befolkningen.

Fra år 2000 og fram til 31. desember 2014 har antallet etniske svensker minket med over etthundretusen, samtidig som antallet personer med utenlandsk bakgrunn har økt med nesten en million.

Kraftig økningforandring_2000_2014

procentenheter_utbak_2000-2014På bare ett år har andelen av befolkningen i Sverige med utenlandsk bakgrunn økt med 0,79 prosent. I 2013 hadde 27,96 prosent av innbyggerne i Sverige utenlandsk bakgrunn, mens i 2014 var tallet på 28,75 prosent.

Fortsetter andelen av personer med utenlandsk bakgrunn å øke i det samme tempoet så vil svenskene bli en minoritet i eget land innen 2041. Skulle derimot den sterke økningen i antall innvandrere fortsette å øke så vil det kunne inntreffe også enda tidligere enn hva man kan forutse.

Sterkere økning blant yngreforandring_2000_2014_0_44

procentenheter_utbak_0-44_2000-2014Den tilsvarende utviklingen for den yngre halvparten av befolkningen (0-44 år) er derimot enda mer dramatisk:

I 2013 var andelen personer i Sverige med utenlandsk bakgrunn i aldersgruppen 0-44 år på 33,3 prosent. Ett år senere, i 2014, hadde andelen økt med 0.95 prosent til 34,26 prosent. Om denne utviklingen fortsetter så vil svensker i aldersgruppen 0-44 år være en minoritet i eget land allerede i 2031. Utviklingen skjer altså enda raskere blant de yngre enn for befolkningen som helhet.

For bare noen tiår siden var Sverige regnet som et av de meste homogene landene i verden.

Kommentarer

kommentarer