Den svenske regjeringen vil bryte grunnloven – fremmer forslag om permanent opphold for 9.000 enslige flyktningbarn

HJERTEVARME: Den svært venstreorienterte svenske regjeringen ønsker nå å gi permanent oppholdstillatelse til over 9.000 selverklærte enslige flyktningbarn. Barna har måttet vente i over 15 måneder på en avgjørelse i sakene sine. (Foto: Frankie Fouganthin).
UTENRIKS

- Dette strider mot grunnloven, sier Lagrådet som har som oppgave å granske viktige lovforslag før de behandles av riksdagen. Loven handler om at de 9.000 som har ventet i 15 måneder eller mer på beslutning fra Migrationsverket nå skal få opphold uansett bakgrunn eller asylgrunn. - Grensen er nådd for hva som er akseptabelt i spørsmålet om hvordan lover kan utformes, skriver Lagrådet. Men den venstreorienterte rødgrønne regjeringen ønsker altså ikke å høre på Lagrådets anbefaling og vil legge frem lovforslaget i løpet av få uker. Regjeringen motiverer sin handling med at asylbølgen i 2015 var "eksepsjonell".

ENSLIGE FLYKTNINGBARN: Sveriges statsminister poserer her med en gruppe enslige flyktningbarn som har søkt opphold i landet. (Foto: Ukjent).