Over 30 prosent av muslimene i Storbritannia er under 15 år, for resten av befolkningen er tallet under 20 prosent. Bare 4 prosent av muslimene i Storbritannia er over 65 år, mens for hele befolkningen så er 16 prosent over 65 år.

Dette gjør at andelen muslimer ytterligere kommer til å øke drastisk i årene som kommer.

I 2011 bodde det 2,71 millioner muslimer i England og Wales, sammenlignet med 1,55 millioner i 2001. Det bor også 77.000 muslimer i Skottland og 3.800 i Nord Irland.

Halvparten av muslimene i England og Wales er født der, mens resten har innvandret. To tredjedeler av muslimene er fra Asia, mens 8 prosent er hvite.

Over 1 million av muslimene bor i London, men de seneste 10 årene har man sett at den muslimske befolkningen har spredt seg i større grad utover landet.

Men fortsatt så bor 80 prosent av muslimene i de store byene som London, Birmingham, Leeds, Manchester og Sheffield.

8 prosent av alle barn i skolealder (5-15 år) er muslimer, men i enkelte områder er andelen mye større.

Undersøkelsen viser også at 19,8 prosent av muslimene var i fulltidsjobb. For befolkningen som helhet er tallet 34,9 prosent. Noe som viser at andelen briter som er i fulltidsjobb er betraktelig høyere. 28 prosent av muslimene bor i tillegg i sosialboliger.

Storbritannia har i tillegg en stor afrikansk befolkning som hovedsakelig er kristne, og i tillegg en stor minoritet av indiske hinduer og sikher.

Relatert:

– Bildene VG og Dagbladet ikke tør å vise – muslimske grooming-gjenger

– 14 somaliere dømt for sex-slaveri i England

– Statusrapport fra Storbritannia – en rasert nasjon

– Lærer på muslimsk friskole i Storbritannia: «homoseksuelle skal steines»

– Ikke-vestlige innvandrere har kostet Storbritannia 1.350 milliarder kroner