På mandag publiserte Den Korte Avis en artikkel basert på et leserbrev fra en politimann i Århus. Politimannen som skrev brevet vil forbli anonym av frykt for represalier fra sine overordnede. Den Korte Avis sier at de kjenner mannens identitet. Politimannen hevder at den lokale politiledelsen i Århus jevnlig «mørklegger» forbrytelser som blir begått av innvandrere, slik at disse forbrytelsene ikke skal få massemedias oppmerksomhet.

Mørkleggelsen skjer fremfor alt gjennom at hendelser som kan oppfattes som «følsomme» ikke kommer med i politiets offentlige døgnrapporter. Det er disse rapportene som journalister ser igjennom for å se om det har skjedd noe som er verdt å skrive om. Om en hendelse ikke nevnes i døgnrapporten er risikoen stor for at media aldri får vite om den, og dermed blir den heller aldri kjent for allmennheten.

D
«VÅRT OMRÅDE»: innvandrerungdommer- og voksne ser på de områdene de bor i, som gjerne er klassifisert av myndighetene som «ghettoer», som sine områder. Der angriper de uten frykt politi, ambulanser og brannbiler på oppdrag.  Se video ovenfor. (Foto: Local eyes).

Politimannen som har skrevet til Den Korte Avis mener at dette mønsteret har kunnet blitt observert ved flere tilfeller der politiet i byen har blitt utsatt for vold i forbindelse med pågripelser i noen av byens kjente innvandrerghettoer. Han opplyser at han selv har vært med flere ganger da patruljebiler har blitt utsatt for steinkasting i områder, som foreksempel den kjente innvandrerghettoen Bispehaven. Disse hendelsene har imidlertid aldri blitt nevnt i avisene, ettersom politiledelsen har sørget for at hendelsene ikke har kommet med i døgnrapporterne.

Politimannen forteller i sitt leserbrev om en hendelse som skal ha inntruffet så sent som tirsdag sist uke. Tre unge menn med arabisk bakgrunn, samtlige med adresse i Bispehaven, skulle føres til tingretten i Århus for en grov mishandling med kniv. Alle tre satt arresterte på ulike plasser i Danmark og politiet i Århus sto ansvarlig for transport og vakthold.

Når en av de tre siktede ankom tingretten ville han plutselig ha mat fem minutter før rettssaken skulle starte. Han krevde at en av politimennene skulle gå og kjøpe en kebab til ham, og nektet å komme ut av politibilen så lenge han ikke hadde fått viljen sin. Politimennene sa selvfølgelig nei til dette kravet.

D
ANGREP POLITIET: Fem menn med arabisk opprinnelse angrep politimenn på oppdrag utenfor retten i Århus for kort tid siden. Opptrinnet kom aldri ut i media. (Foto: Aarhusportalen.dk).

Samtidig hadde et antall av de siktedes venner – samtlige unge innvandrermenn fra Bispehaven – samlet seg utenfor tingretten. De ble vitne til hvordan politimennene med tvang førte den siktede inn i bygningen. Flere av dem angrep da politimennene. Situasjonen ble tilslutt alvorlig og politiet ble tvunget til å tilkalle forsterkningen. Politimennene måtte også bruke pepperspray, og det hele sluttet med at fem personer fra den aggressive innvandrergjengen ble pågrepet for ulike lovovertredelser, blant annet vold mot tjenestemann og forsøk på hjelp til flukt. Som følge av dette fikk den planlagte rettssaken utsettes.

At politimenn angripes av en aggressiv pøbel i sitt yrke, at dette i tillegg skjer i forbindelse med en rettssak som dermed bli utsatt, og at fem personer ble arrestert for vold mot politiet – sammenlagt er disse hendelsene såpass dramatiske at de fleste redaktører og journalister skulle anse at de har en nyhetsverdi, iallefall på lokalt nivå. Men verken de lokale mediene i Århus eller riksdekkende danske medier skrev om hendelsen. Den ble heller ikke inkludert i Århuspolitiet sin offentlige døgnrapport, og dermed fikk hendelsen aldri oppmerksomhet av media.

Politimannen som har skrevet til Den Korte Avis mener at dette er et gjentakende mønster i mange saker der forbrytelser begås av personer med bakgrunn fra Midtøsten eller Afrika. Politiledelsen sørger for at denne kriminaliteten ikke kommer i de offentlige politirapportene og håper dermed at media ikke skal få vite hva som har skjedd. Ofte er taktikken suksessfull. Forbrytelsene blir ikke skrevet om i media, allmennheten får ikke vite hva som har skjedd og politiledelsen risikerer ikke å bli anklaget for «rasisme», fordi politiet har inngrepet mot kriminelle med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

Han avslutter med å fortelle hvordan hans venner og bekjente ofte blir meget overrasket når de får høre hvor store utfordringene er for politiet i de innvandrertette områdene. Eller hvor stort problemet er for politifolk utenom arbeidstid når de blir forfulgt og overfalt av de samme kriminelle personene. For hvordan skulle vanlige folk vite hva som skjer, når de ikke får lese noe om det i avisene eller se det på nyhetene på TV?

Relatert:

– Muslimer angrep møte i København – to drept – fem politimenn skutt

– «For mange politibetjenter i Oslo»

– Dømt for å slått politimann – fikk strafferabatt pga traumer fra hjemlandet

– Politimann forlatt av sine egne i Sverige

– Innvandrere angrep politistasjon i Sverige

– Asylsøker dyttet politimann i døden

– Afroamerikaner drepte to politimenn i New York

– VG og NTB lyver om politidrapet på Michael Brown

– Islamist drepte politimann i Canada

– Terrorangrep i Paris – 12 døde – politimann henrettet av islamister