Dansk Folkeparti vil flytte avviste asylsøkere til øde øyer

Dansk Folkeparti har i lang tid ønsket å få gjennom forslaget som går ut på at asylsøkere som har fått avslag på asylsøknadene skal plasseres på en av landets 300 ubebodde øyer.

Forslaget får nå en viss støtte av utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg. Til avisen Berlingske sier hun at hun skal se nærmere på bra løsninger for hvordan kontrollen av utvisningene kan forbedres, som inkluderer Dansk Folkepartis forslag.

Støjberg ser allikevel visse praktiske problem med en slik løsning, som at plasseringen på en øde øy kan gjøre utvisningene vanskeligere, samt at det kan bli kostbart.

– Kanskje vi kan finne en øy der det allerede er en viss bebyggelse. Men ellers kan det jo handle om alt fra containerboliger til teltleire, sier partitalsmann Martin Henriksen.

Også Sverigedemokraterna i Sverige har kommet med lignende forslag i sitt land.

Land som Australia benytter seg allerede av øyer for opphold for ulovlige innvandrere.