Dansk biskop: «Kristne er ikke bedre enn muslimer»

Peter Skov-Jakobsen.
DANMARK

Tilnærmet samtlige terrorhandlinger i Europa de siste ti årene der det har gått tapt menneskeliv er utført av muslimer.

Men det forhindrer ikke biskopen i København i å mene at kristne ikke er bedre enn muslimer. «Terror kan begås av mennesker fra alle religioner,» sier han til dansk TV2. Vi kan ikke anta at terroristene er muslimer. «Det er voldspotensiale i alle religioner», mener han.

Uttalelsen fra Københavnbiskopen Peter Skov-Jakobsen kom etter at Sverige ble rammet av terror, utført av en muslim. Han blir spurt av den danske TV-kanalen om angrepet like gjerne kunne vært utført av en kristen, og velger å ta historien til hjelp i sitt svar: ”Hvis man kikker etter i historien så finnes det den slags mennesker, som ikke har respekt for deres medmenneskers liv, i alle religioner. De finnes innenfor religion, politikk og kultur,” svarer han. ”Kristne har ikke alltid været fredelige,” legger han til.

”Hvor mange islamister skal begå terror før du sier at det må ha noe med islam å gjøre”, spør intervjueren. Biskopen står på sitt: ”Det har jeg ikke rett til å si. Hvis man kikker kirkehistorien etter så må jeg jo si at kristne mennesker heller ikke alltid har vært de mest fredelige,” svarer han. Biskopen forteller at han har vennet seg av med å anta at terrorister mest sannsynlig er muslimer, og bruker engangstilfellet Behring Breivik som bevis: ”Det har jeg ikke gjort siden det største terrorangrepet i Norden, nemlig Breivik. Her viste det seg å være en av våre egne,” sier Peter Skov-Jakobsen.

Selv om flere terrorister de siste årene har ropt ”Allah er stor” mens de har drept uskyldige mennesker, nekter biskop Peter Skov-Jakobsen altså å sette likhetstegn mellom terror og islam, skriver dansk TV2. ”Det er ikke islam. Vi gjør fornuftig i å la vår rasjonalitet sette spørsmålstegn ved om det er muslimer eller bare noen som hevder å være det. De vet nok at hvis de roper den Islamske Staten sitt navn så får de oppmerksomhet,” sier Københavnbiskopen.

Relatert: