Dagens video: Svensk jihadist på trygd ønsker å drepe alle ikke-troende

SVERIGE/ISLAM

Et TV-klipp som nå spres på nettet viser hvordan en muslimsk mann bosatt i Sverige ringer inn til den arabiske TV-kanalen Al-Hayat. Han forklarer blant annet at alle ikke-muslimer, inkludert de i Sverige, skal drepes.

Mannen som presenterer seg som ‘Sheikh Ahmed’, innleder med å fortelle hva han anser skal skje med ikke-muslimer i Europa som nekter å konvertere til islam.

– Til vår siste dag i livet skal vi krige mot Sverige og hele Europa, sier han.

– Ja, vi skal drepe dem. Vi er ikke blyge for dette.

Programlederen påpeker da at Ahmed selv har valgt å bo blant «de ikke-troende» i Sverige og å leve på deres sosialpenger.

– Nei, det er ikke deres penger. De kommer kun fra Allah, hilser Ahmed til de svenske skattebetalerne.

Han blir så spurt om hvorfor han bor i Sverige.

– Det er for å spre vår religion.

Han passer også på å hylle terrororganisasjonen Isis og deres pågående etniske rensing av kristne og andre religiøse minoriteter i Irak.

– Meningen med Isis er å utslette dem, sier Ahmed.

 • OnkelBlaa

  Helt ubegripelig at vi ikke kvitter oss med politikere som lar slikt avskum få opphold i landene våre!

 • Guest

  Heilt sykt at 90 % av den svenske ..og den norske sitter hjemme og er enig … (Den som tier den samtyker )

 • Arvid Haarr

  Heilt uberibeligt at 90 % av svensker og nordmenn sitter hjemme og er enige ,, (Den som tier samtykker )

 • josteinbj

  Måtte det komme en dag….

 • Arne Johnsen

  Muslimer må ut av Norge og Sverige, før det blir bråk, de gale muslimer syr vi inn I et swine skin.

 • Kafiren

  Folket i de nordiske land tvinges av våre myndigheter til å godta galskapen i Islams ideologi.

 • Vestavind

  Inntil folk begynner å velge politikere ut fra de ting som er viktig. Da vil det fortsette å gå den veien høna sparker.