Dagens video: Svensk jihadist på trygd ønsker å drepe alle ikke-troende

Mannen som presenterer seg som ‘Sheikh Ahmed’, innleder med å fortelle hva han anser skal skje med ikke-muslimer i Europa som nekter å konvertere til islam.

– Til vår siste dag i livet skal vi krige mot Sverige og hele Europa, sier han.

– Ja, vi skal drepe dem. Vi er ikke blyge for dette.

Programlederen påpeker da at Ahmed selv har valgt å bo blant «de ikke-troende» i Sverige og å leve på deres sosialpenger.

– Nei, det er ikke deres penger. De kommer kun fra Allah, hilser Ahmed til de svenske skattebetalerne.

Han blir så spurt om hvorfor han bor i Sverige.

– Det er for å spre vår religion.

Han passer også på å hylle terrororganisasjonen Isis og deres pågående etniske rensing av kristne og andre religiøse minoriteter i Irak.

– Meningen med Isis er å utslette dem, sier Ahmed.