Undersøkelsen viser at utryggheten jentene føler i Uppsala har økt kraftig de siste årene, skriver Fria Tider.

Kommissær i Uppsalapolitiet, Daniel Larsson, mener undersøkelsen gir et riktig bilde av situasjonen i byen. Han har selv gitt sine tenåringsdøtre tydelige restriksjoner og sagt at de ikke får være i sentrum av byen på kvelden.

Larsson mener at «innvandrergutter i gjenger» angriper de svenske jentene skriver UNT.

– De er mer aggressive i sin omgang med jenter, sier politimannen til avisa og påpeker at han har fått telefoner fra døtrene sine mens de blir forfulgt av innvandrere.

UNT har pratet med andre foreldre som mer eller mindre forbyr sine døtre å dra til sentrumsområder i byen. Sten Widmalm forteller til avisa at døtrene hans har blitt jaget og holdt fast av unge menn, men at de heldigvis har klart å rømme.

For å øke tryggheten har Uppsala kommune blant annet satt inn ordensvakter som patruljerer sentrum av byen og de har montert opp flere kameraer ved sentralbanestasjonen.

Ordførere, Erik Pelling (S), synes det er forferdelig at så mange jenter føler seg utrygge og håper at de nye tiltakene skal hjelpe. Det blir derimot ikke snakk om å redusere bosettingen av innvandrere i byen. Uppsala har de seneste årene bosatt svært mange såkalte enslige mindreårige asylsøkere.

Også blant gutter på videregående skole har utryggheten økt drastisk de siste årene.