Asylaktivister pumpet ut oppholdstillatelser før lovendring

Det var i begynnelsen av april at den svenske regjeringen presenterte strengere regler for å få oppholdstillatelse i en periode på tre år framover.

De nye reglene trådde i kraft den 20. juli. Fra mai til juni steg antall behandlede saker med 20 prosent og i juli måned økte andelen innvilgelser fra 50 til 71 prosent.

I statistikk som Svenska Dagbladet fikk tilgang på, viser det klart og tydelig at toppen ble nådd like før de nye lovene tredde i kraft. Dagen før nådde andelen innvilgede oppholdstillatelser 87 prosent. Den 20. juli sank antallet behandlede saker og kun 54 prosent av asylsøkerne fikk innvilget oppholdstillatelse.

– Jeg tror saksbehandlere, bevisste på konsekvensene av de kommende regelendringene, forsøkte å innvilge så mange permanente oppholdstillatelser som mulig, sier Velibor Ljepoja, som er virksomhetsekspert i asylspørsmål på Migrationsverket til SvD.

– Jeg har selv hørt fra saksbehandlere hvordan man på visse avdelinger satt mitt i juli og pumpet ut hundrevis av oppholdstillatelser innen den nye loven skulle tre i kraft, sier en anonym kilde til SvD. Da jeg spurte hvorfor de gjorde det så fikk jeg til svar at de fleste saksbehandlere og beslutningstagere ikke likte den nye loven.