Ambulanser i Sverige krever militærutstyr for å jobbe i innvandrertette områder

BLIR ANGREPET PÅ JOBB: Ambulansepersonell ønsker nå å få utstyr i sine utrykningskjøretøy som Røde Kors bruker i krigssoner. Dette innebærer opprørshjelmer, beskyttelsesvester og gassmasker. (Foto: Wikimedia)
SVERIGE/INNVANDRERVOLD

Ambulansepersonell i Sverige har fått nok. Å rykke ut i Sveriges flerkulturelle områder er som å begi seg inn i en krigssone. Nå krever man via fagforbundet at ambulansene utstyres med militært beskyttelsesutstyr som blant annet Røde Kors bruker i krigsområder.

Etter år med angrep på utrykkende ambulanser i Sverige, vil ambulansepersonell få sine kjøretøy utrustet med bl.a. opprørshjelmer, skuddsikre vester og gassmasker. Ambulansepersonellets fagforbund anser ikke at det lenger på en sikker måte går å gjennomføre oppdrag hvis personalet ikke får tilgang til slikt utstyr.

D
UTSATT FOR VOLD OG TRUSLER: Svensk ambulansetjeneste har fått en tøffere hverdag etter at masseinnvandringen til landet har økt. De har måttet ha politieskorte for å kjøre inn i de mest innvandrertette områdene, men ønsker nå å utstyre seg med militært beskyttelsesutstyr for å kunne reise inn i de såkalte «ikke-gå sonene» på egen hånd.

Henrik Johansson er formann i Ambulanseforbundet. I et intervju med fagbladet Dagens Medicin redegjør han for den endrede arbeidssituasjonen som eksisterer for svensk ambulansepersonale, som følge av tiår med ansvarsløs innvandringspolitikk;

– Nå har det vært så mange hendelser. Det har vært alt fra skyteepisoder til folk med machete og folk som ramponerer ambulanser eller forsøker å fysisk angripe ambulansepersonell. Vi er ikke fredet i den utstrekning som vi tidligere har vært.

D
GASSMASKER, SIKKERHETSVESTER OG OPPRØRSHJELMER: Formann i Ambulanseforbundet, Henrik Johansson, har tjenestegjort i Midtøsten og vet hva som kreves for å beskytte medisinsk personell i farlige områder. Nå ønsker han militært utstyr for ambulanser i svenske drabantbyer.

Johansson vil se en etterretningsplan slik at alarmsentralen og ambulanser gis tilgang til samme informasjon som politiet om de kriminelle gjengene som kontrollerer «ikke-gå sonene» og hvilke bevæpnede kriminelle som kan finnes i området med ønske om å begå voldshandlinger.

Johansson snakker også om behovet av «taktiske enheter», det vil si, spesialutstyrte ambulanser som uten å risikere personalets liv og lemmer kan begi seg inn i disse innvandrertette områdene og hjelpe syke og skadede.

– Akuttsykepleiere som er forberedte på å kjøre inn i en konfliktsone. De har opprørshjelmer, skuddsikker vest, benbeskyttelse og hylster for utstyr. De har naturligvis også gassmasker.

Idag kan ambulansepersonell ofte ikke reise inn i «utenforskapsområdene» uten politieskorte. Dette er utilfredsstillende mener Johansson, ettersom politiet ikke alltid kan være på plass så raskt og at ventetid medfører at skadde eller syke ikke får akutt behandling i tide.

Sveriges kommuner og landsting må nå se på virkeligheten, oppfordrer Johansson og skaffe seg en beredskap som tilsvarer det trusselbildet som faktisk møter ambulansepersonellet i de nysvenske boligområdene.

D
OPPRØR I FORSTEDENE: Årlig opplever Sverige at innvandrere gjør opprør i sine bo-områder. Da tenner de på biler og bygninger, samt går til angrep på politi, brannbiler og ambulanser som kommer til for å hjelpe og kontrollere situasjonen. (Foto: Faksmilie Expressen.se).

Venstrevridd media hetser utrykningsetater

Johansson forteller også – om enn indirekte – om hvordan ambulansepersonell henges ut som rasister av venstrevridd media når de tenker på sin egen sikkerhet og kanskje ikke tør å reise på et oppdrag, men venter på assistanse av bevæpnet politi.

– Og man får dette også slengt i ansiktet av journalister i disse mediene at man provoserer de boende i området ved å komme kjørende med politiet, at man heller burde ha med seg pølser. Ungdommene i disse områdene forsvarer seg jo bare mot samfunnets fascistiske vold, heter det.

D
POLITIBESKYTTELSE: Ambulansetjenesten i Sverige må ofte få politibeskyttelse når de skal ut på oppdrag i innvandrertette områder i storbyene. «Dette kan provosere de som bor der ytterligere», klager mediene i Sverige.

Johansson mener at denne kritikken kan elimineres hvis ambulansepersonalet gis de ressursene som kreves for å beskytte seg selv.

Ambulanseforbundet vet ikke på strak arm hvor mange «taktiske enheter», det vil si, krigutstyrte ambulanser, som kan behøves i Stockholm, men innledningsvis ønsker man å starte med to stykker. Henrik Johansson ser det også som et minimumskrav at ikke bare disse to, men alle ambulanser utstyres med opprørshjelmer og beskyttelsesvester.

Om dette ikke skjer kommer det til slutt ikke være igjen noen ambulansepersonell å sende ut, sier han:

– For de personene som har blitt skutt eller overfalt med kniv, så er dette virkeligheten. De slutter som ambulansearbeidere.

Store problemer i Sverige

Frieord.no har tidligere skrevet om hvordan blant annet bygningsarbeidere, transportfirmaer og politiet jevnlig blir utsatt for vold og trusler i Sverige. Vi skrev også om en 12 år gammel gutt på vei til en bursdagsfest i Stockholm, som ble banket opp av innvandrere fordi han var etnisk svensk og hadde turt å gå inn på deres område.

Frieord har også skrevet to artikler om de hundrevis av skyteepisodene som finner sted i svenske byer årlig, og som er en av grunnene til at ambulansepersonellet føler seg truet i disse områdene.

Sverige – Nordens Texas og Syv personer skutt på ett døgn i Sverige