Afrika vil doble sin befolkning innen år 2050

AFRIKA DOBLER BEFOLKNINGEN: Bedre og mer moderne medisiner og vaksiner vil gjøre at befolkningen i Afrika vil øke fra 1.1 milliarder til 2.4 milliarder iløpet av de neste 35 årene ifølge populasjonsbyrået PRB. (Foto: CC Flickr)
VERDEN/BEFOLKNINGSEKSPLOSJON

Nye prognoser som har kommet fra populasjonsbyåret (PRB) viser at befolkningen i Afrika er ventet å øke fra dagens 1.1 milliard til 2.4 milliarder i år 2050. Sammen med Asia vil de to verdensdelene stå for 86% av all befolkningsøkning de neste fire tiårene.

Afrika sin befolkning vil mer en doble seg til 2.4 milliarder mennesker iløpet av noen få tiår. Dette skjer hovedsaklig på grunn av forbedret helsetilbud og medisiner ifølge en ny studie.

Land i den subsahariske delen (sør i landet) er verdens fattigste region og vil ha den største økningen av befolkningen på hele jordkloden mellom årene 2014 og 2050, ifølge populasjonbyrået PRB.

Dette vil kunne ha katastrofale følger for disse landenes ressurser og nystartede økonomier, advarer PRB.

De 10 mest folkerike landene og de med den høyeste fruktbarhetsraten er alle i den subsahariske delen av Afrika. Der får kvinner i gjennomsnitt 5.2 barn, men enkelte land som Niger føder kvinner i snitt 7.6 barn. Med bedre helsetilbud og medisiner vil millioner av disse barna nå overleve og vokse opp, der de før hadde små sjanser til det.

I tillegg til de høye fødselstallene, så har regionen også den yngste befolkningen i verden, hvor 43 prosent av alle innbyggerne er 15 år eller yngre.

Et faktaark viser oss hvordan to land med like stor befolkning i 2013, og fra to forskjellige verdensdeler, vil se svært forskjellige ut i 2050.

EKSTREM UTVIKLING: To land som idag har samme befolkningsantall vil om kun 25 år være svært ulike.
EKSTREM UTVIKLING: To land som idag har samme befolkningsantall vil om kun 35 år se svært ulike ut. Der Nederland kun har økt med 1 million innbyggere, har Niger i subsahariske Afrika økt med nesten 50 millioner innbyggere. Det ville tilsvart at Norge med dagens 5 millioner ville hatt godt over 20 millioner innbyggere i år 2050, med den samme befolkningsøkningen som Niger. (Statistikk: Daily Mail)