9 av 10 venstreekstremister bor hos mamma

TYSKLAND/VENSTREEKSTREMISTER

En ny studie gjort av myndighetene i Berlin viser at venstreekstremister i all hovedsak er arbeidsløse og bor hjemme. Studien har tatt for seg 1523 domsavsigelser av venstreekstremister og sett på personene bak forbrytelsene. Den gjennomsnittlige venstreekstremisten er en mann, mellom 21-24 år gammel, arbeidsledig og i over 9 av 10 tilfeller bor de hjemme hos mammaen sin.

En ny studie utført av myndighetene i Berlin ble nylig publisert i den tyske dagsavisen Bild.de.

Den viser at venstreekstremistisk vold har doblet seg de siste 12 årene. I perioden 2003-2008 hadde man ca. 750 politisk motiverte angrep, som var økt til over 1.500 i perioden 2009-2013.

Ifølge senator Frank Henkel fra kansler Angela Merkel sitt parti CDU, så kommer de fleste politisk motiverte voldsforbrytelsene fra det venstreorienterte miljøet i landet.

Undersøkelsen viser at den gjennomsnittlige venstreekstremisten som blir dømt er en mann i 21-24-års alderen, uten jobb og som i  92 prosent av tilfellene fremdeles bor hjemme hos mamma.

D
OPPRØR: Venstreekstremister og antirasister kommer dårlig ut av en undersøkelse gjort av tyske myndigheter i hovedstaden Berlin. Den viser at de fleste av dem er unge menn med lav utdannelse, arbeidsledige og som ennå bor hjemme hos mamma.

Her er flere fakta om venstreekstremistene:

– 873 mistenkte er identifisert, 84 prosent er menn og 16 prosent er kvinner. 72 prosent er mellom 18 og 29 år gamle.

– 9 av 10 oppgir sivilstatus som singel.

– Kun 29 prosent har fullført videregående. En av tre er arbeidsledige.

– 1 av 10 har begått mer enn en forbrytelse. En av dem hadde tolv saker på seg. 4 av 10 er registrert som betalingsudyktige.

– 95 prosent av sakene involverer familievold, overfall, brannstiftelse eller motstand mot arrest.

– Halvparten av sakene er knyttet opp mot demonstrasjoner.

– Mellom 2009 og 2013 sto venstreekstremister bak 13 drapsforsøk.

– 902 av voldsforbrytelsene (59 prosent) var rettet mot personer. Fire av fem av disse var mot politimenn.

– Bare 15 prosent var mot høyreekstremister

– Hærverk mot eiendom og kjøretøy, samt brannstiftelse var det vanligste lovbruddet. Dette inkluderer 58 tilfeller av politibiler som ble satt i brann.

Artikkelen nevner ikke hvor mye disse forbrytelsene og hærverket har kostet de lovlydige og demokratisk innstilte tyske skattebetalerne.

Venstreekstremister mot innvandrere

Den intensive og brutale voldsbruken fra de venstreekstreme i Berlin går imidlertid ikke bare utover politimenn og høyreekstremister, men også hardt arbeidende innvandrere, i hovedsak muslimer.

Et av hovedmålene til venstreekstremistene er å brenne dyre biler, da disse representerer deres «kamp mot det klassedelte samfunnet og utnyttelsen av arbeideren». Ikke sjelden settes merker som anses å være «luksuriøse» i brann, mens de står parkert foran leiligheter eller på parkeringsplasser.

D
BILBRANN I BERLIN: Nok en bil som anses som et «luksusmerke» går opp i brann. Venstreekstremister står ofte bak disse brannene og ikke sjelden er det innvandrere som mister bilene sine. Det henger ikke på greip, sier både innvandrere og lokalpolitikere i hovedstaden. De venstreekstreme forstår ikke at de ødelegger for hardt arbeidende innvandrere, sier en tyrkisk kvinne som blir intervjuet om temaet. (Foto: En BMW står i flammer i Berlin).

Nå har tysk TV imidlertid sett på fenomenet med bilbranner i bydeler som Kreutzberg, hvor det bor mange ikke-vestlige innvandrere, fra blant annet Tyrkia. For innvandrere er nemlig en fin bil et statussymbol. Den representerer deres reise fra fattigdom i sine hjemland til jobb og et bedre liv i Tyskland. En måte å vise at man har lykkes er ved å kjøpe en fin bil til familien.

En tyrkisk mann som intervjues i innslaget fra tysk TV nedenfor forstår ikke hva venstreekstremistene oppnår ved å brenne bilene som innvandrerne har brukt mange år på å spare til. En innvandrerkvinne som blir intervjuet sier at venstreekstremistene ødelegger for det harde arbeidet og innsatsen som innvandrerne bidrar med til i samfunnet.

De får begge støtte fra en lokalpolitiker som mener at venstreekstremistene påstår at de kjemper for innvandrerne og likhet, men ikke bryr seg om hvem som rammes av deres voldelige oppførsel. Nå ber innvandrere i bydelen myndighetene om hjelp for å beskytte seg mot venstreekstremistene.

Relatert:

Kommentarer

kommentarer