80 prosent av innvandrerungdommer med tyrkisk bakgrunn støtter «jihad mot ikke-troende»

MØRKE SKYER I NEDERLAND: En spørreundersøkelse foretatt i Nederland avslørte svært sjokkerende holdningern blant tyrkisk minoritetsungdom. Nå krever politikere en grundigere utredelse av resultatet. (Foto: Sharia-tilhengere demonstrerer i Nederland).
NEDERLAND/ISLAMISME

En spørreundersøkelse gjort blant innvandrerungdommer med tyrkisk opprinnelse ryster det politiske etablissementet i Nederland. Undersøkelsen viser blant annet at ca. 80 prosent av disse ungdommene anser at muslimsk "hellig krig" mot ikke-muslimer er legitimt.

Ifølge den engelskspråklige nyhetssiden Dutch News har det nederlandske forskningsinstuttet Forum Institute for Multicultural Affairs nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant innvandrerungdommer med tyrkisk bakgrunn.

Resultatet av undersøkelsen har sjokkert mange nederlanske politikere. Når det nederlandske parlamentet på onsdag debatterte integrasjonsspørsmål krevde representanter for tre partier en mer inngående utredning av radikalisering blant muslimske innvandrerungdommer.

DD
VANSKELIG INTEGRERING: Muslimsk ungdom i Nederland har vanskelig for å ta til seg de vestlige verdiene som er grunnlaget for det nederlandske samfunnet. Selv de som er født og oppvokst i landet oppviser ofte skremmende antidemokratiske og fundamentalistiske holdninger. (Foto: Innvandrerungdom i Nederland).

Den aktuelle undersøkelsen oppgis å bygge på et ganske lite grunnlag. Kun 300 personer skal ha blitt intervjuet. Stykkvis gir undersøkelsesresultatene et motsigende bilde. Tallene indikerer at det både finnes positive og negative holdninger til islamisme blant de tyrkiske innvandrerungdommene. Med dette sagt kan man allikevel konstantere at deler av undersøkelsesresultatet er dypt skremmende.

80 prosent av de intervjuede ungdommene ser ikke noe galt i «hellig krig» mot ikke-muslimer. 90 prosent anser at de som kjemper mot Assad-regimet i Syria er «helter». 38 prosent anser ikke at demokrati har noen avgjørende betydning for en positiv utvikling i den muslimske verden.

Det er allikevel uklart i hvilken utstrekning ovennevnte tall skal tolkes som en støtte for den islamistiske terrororganisasjonen IS og andre ekstreme islamistgrupper som med vold ønsker å opprette et muslimsk kalifat. 74 prosent av deltakerne i undersøkelsen anser ikke at det er ønskelig med et kalifat i Midtøsten, og  62 prosent anser at demokrati er nødvendig for en positiv utvikling i regionen.

Selv om den akutelle undersøkelsen har gitt resultater som til en viss grad er motsigende, er det unektelig svært urovekkende at aksepten for voldelig islamisme og religiøst motivert vold mot ikke-muslimer synes å være så høye i den aktuelle gruppen innvandrerungdommer. Det finnes også grunn til å bekymres over at en relativt høy andel av de som ble intervjuet ikke anerkjenner demokrati som noe betydningsfullt.

Kontroversiell video

I et intervju på en nederlandsk TV-stasjon ifjor skal tyrkiske ungdommer som er født og oppvokst i landet, ha uttalt at «Hitler hadde rett» og at «Jeg er fornøyd med hva Hitler gjorde mot jødene». Ungdommene skal også ha sådd tvil om Anne Frank virkelig døde under krigen. Videoen skapte få eller ingen reaksjoner i Nederland etter at den ble sendt. Det var først når en finsk TV-kanal la ut en engelsk-tekstet versjon av det seks minutter lange TV-innslaget at det ble reagert på innholdet i intervjuet, og da fra blant annet nyhetsformidlere i Israel.