50.000 asylsøkere til Finland

Det var statsminister Juha Sipilä som presenterte de nye prognosene som innebærer en enorm økning fra i fjor, hvor bare 3.651 personer søkte om asyl i Finland.

I følge et nytt EU-vedtak skal 120.000 asylsøkere tvangsfordeles mellom medlemslandene. Den finske regjeringen, som avsto fra å stemme, oppgir å være villige til å ta imot 2.400 asylsøkere innenfor rammen av EU-programmet. De anser derimot situasjonen for å være et unntakstilfelle som ikke skal utvikle seg til å bli et fast system.

Juha Sipilä sa under toppmøtet i Brussel at Finland bærer sin del av ansvaret for fordelingen av flyktninger i EU. Samtidig understreket han at Finlands flyktningpolitikk har forandret seg og at fordelingen av flyktninger innad i EU må skje på frivillig basis, skriver Sputnik.

Siden starten på året har Finland allerede tatt imot over 13.000 asylsøkere, hvor de fleste har kommet via Sverige. Alle landets asylmottak er overbelastede og myndighetene søker nå nye veier for å løse asylkrisen.

Det finske Røde Kors har kommet med et forslag om å leie et skip som skal fungere som midlertidig bolig for asylsøkere.

I følge finske Yle så finnes det en rekke skip som kan huse asylsøkere. Det største har en kapasitet på 1.000 personer. Det kan være aktuelt å legge asylfartøyet til byen Turku/Åbo.